Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Přehled dějin umění renesance

Kód předmětu: FAVU-1DUR-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci..
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalosti z předmětu Dějiny umění I.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 2. ročníku začínají renesančním uměním v západní Evropě a končí českým barokním uměním.
Doporučená nebo povinná literatura:
Antonín Matějček, Dějepis umění IV-V, Praha 1929-1932
Jose Pijoan, Dějiny umění 6-8, Praha 1980-1981
Dějiny českého výtvarného umění II/1-2, Praha 1989
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na přednáškách nad 50%.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Úvod semestru je věnován renesančnímu malířství v západní Evropě. Přednášky o renesanci v českých zemích jsou zaměřeny především na architekturu a tzv. rudolfinský manýrismus. Podstatná část přednášek náleží barokní architektuře v Itálii s vyzvednutím tzv. radikálního proudu Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho. Italské sochařství reprezentuje Gianlorenzo Bernini. Spolu s italskými malíři jsou připomenuti také představitelé malířského baroku ve Francii, Španělsku a Nizozemí.
Cíl:
Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jaky se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmovbé stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech