Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Komiks - historie a současnost - zimní

Kód předmětu: FAVU-KOHISO-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají přehled o:
- vývoji komiksu od prvních stripů v anglických humoristických listech po současné grafické romány
- souvislostech a vazbách mezi komiksy a animovaným filmem, literaturou a výtvarným uměním - formální stránce komiksového "jazyka"
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět vyučuje Pavel Ryška, Bc.
Cyklus přednášek zaměřených na specifické vyjadřovací prostředky komiksu.
Přednášky mapují:
1.lineární historii média (od 19. století po současnost)s ukázkami prací klíčových autorů,
2.kritickou reflexi komiksu (od poznámek Rodolpha Töpffera až k současným teoretickým studiím
Scotta McClouda nebo Thierry Groensteena).
Doporučená nebo povinná literatura:
Thierry Groensteen, Stavba komiksu
Scott McCloud, Understanding Comics
Scott McCloud, Reinventing Comics
Brian Walker, Comics before 1945
David Kunzle, The Early Comic Strip
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: 60% účast na přednáškách.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
I. Co je to komiks
Obecná charakteristika média a definice komiksu, teoretické práce o výrazových prostředcích komiksu
Will Eisner, Comics and Sequentional Art
Scott McCloud, Understanding comics
II. První komiksy
Od humoristické karikatury k prvním stripům (britská karikatura-T.Rowlandson, J.Tenniel humoristické; magazíny -Punch, Ally Sloper Half Hollydays; komiksy 1.desetiletí 20.stol.- R.Outcault,
L.Feininger, G.Herriman-evropská avantgarda a americký komiks).
III. Komiks a film
Filmová animace a syntax v komiksu; průkopníci animovaného filmu - J.S.Blackton, W.McCay, W.Disney, Komiks jako filmová předloha (Maska, X-Men, Hulk….)
IV. Manga a anime
Historie termínu-K.Hokusai
Moderní manga - O.Tezuka (od Tetsuwana ke Ghost in the Shell)
Japonští animátoři - H.Myiazaki
Manga - úspěšný průmysl
V.Evropský a americký komiks 40. a 50. let
Ligne claire-Hergé
Superhrdinové - J. Shuster, J. Siegel
Horrory a detektivky
Comics Code Autority - Fr. Wertham
Cíl:
Seznámit studenty s podstatnou součástí (nejen) populární kultury XX.století.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech