Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Komiks - historie a současnost - zimní

Kód předmětu: FAVU-KOHISO-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají přehled o:
- vývoji komiksu od prvních stripů v anglických humoristických listech po současné grafické romány
- souvislostech a vazbách mezi komiksy a animovaným filmem, literaturou a výtvarným uměním - formální stránce komiksového "jazyka"
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět vyučuje Pavel Ryška, Bc.
Cyklus přednášek zaměřených na specifické vyjadřovací prostředky komiksu.
Přednášky mapují:
1.lineární historii média (od 19. století po současnost)s ukázkami prací klíčových autorů,
2.kritickou reflexi komiksu (od poznámek Rodolpha Töpffera až k současným teoretickým studiím
Scotta McClouda nebo Thierry Groensteena).
Doporučená nebo povinná literatura:
Scott McCloud, Jak rozumět komiksu, BB art, 2008 (CS)
Brian Walker, The Comics before 1945. The Comics sice 1945. Harry N. Abrams Inc., 2004 (EN)
Umberto Eco, Skeptikové a těšitelé, Argo 2006 (CS)
Coulton Waugh, The Comics, University Press of Mississippi (reprint edition), 1991 (EN)
Scott McCloud, Reinventing Comics, Harper Collins, N.Y.C., 2000 (EN)
E. H. Gombrich, Umění a iluze, Odeon 1985 (CS)
Thierry Groensteen, Stavba komiksu, Host 2005 (CS)
Lisa Gitelman, Scripts, Grooves, and Writing Machines: Representing Technology in the Edison Era, Stanford University Press, 2000 (EN)
W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci, Karolinum 2017 (CS)
Bart Beaty, Fredric Wertham And the Critique of Mass Culture, University Press of Mississippi, 2005 (EN)
Bart Beaty, Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990s. University of Toronto Press, 2007 (EN)
Roger Sabin, Comics, Comix & Graphic Novels. A History of Comic Art, Phaidon Press 1996 (EN)
David Carrier, The Aesthetics of Comics, Pennsylvania State University Press, 2001 (EN)
Richard Reynolds, Super Heroes. A Modern Mythology, University Press of Mississippi, 1994 (EN)
Sean Howe, Marvel. Co jste neměli vědět o komiksovém zázrak. Paseka, 2016 (CS)
Scott McCloud, Understanding Comics, Kitchen sink Press, 1993 (EN)
D. B. Dowd – Todd Hignite, Strips, Toons, and Bluesies: Essays in Comics and Culture, Princeton Architectural Press, 2006 (EN)
M. Thomas Inge, Comics as Culture, University Press of Mississippi, 1990 (EN)
Takashi Murakami (ed.), Little Boy. The Arts of Japan´s Exploding Subculture, Yale University Press, 2005 (EN)
Jonathan Clements – Helen McCarthy: The Anime Encyclopedia. A Guide to Japanese Animation Since 1917, Stone Bridge Press, 2006 (EN)
Tomáš Prokůpek – Pavel Kořínek – Martin Foret – Michal Jareš, Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014 (CS)
Roman Prahl – Radim Vondráček – Martin Sekera, Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století. Praha – Plzeň: Arbor vitae – Západočeská galerie v Plzni, 2014 (CS)
David Kunzle, History of the Comic strip: The Early Comics Strip, vol. 1, History of the Comic strip: The Nineteenth Century, vol.2, University of California Press, 1973, 1988 (EN)
W. J. T. Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, University Of Chicago Press, 1995 (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: 60% účast na přednáškách.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
I. Co je to komiks
Obecná charakteristika média a definice komiksu, teoretické práce o výrazových prostředcích komiksu
Will Eisner, Comics and Sequentional Art
Scott McCloud, Understanding comics
II. První komiksy
Od humoristické karikatury k prvním stripům (britská karikatura-T.Rowlandson, J.Tenniel humoristické; magazíny -Punch, Ally Sloper Half Hollydays; komiksy 1.desetiletí 20.stol.- R.Outcault,
L.Feininger, G.Herriman-evropská avantgarda a americký komiks).
III. Komiks a film
Filmová animace a syntax v komiksu; průkopníci animovaného filmu - J.S.Blackton, W.McCay, W.Disney, Komiks jako filmová předloha (Maska, X-Men, Hulk….)
IV. Manga a anime
Historie termínu-K.Hokusai
Moderní manga - O.Tezuka (od Tetsuwana ke Ghost in the Shell)
Japonští animátoři - H.Myiazaki
Manga - úspěšný průmysl
V.Evropský a americký komiks 40. a 50. let
Ligne claire-Hergé
Superhrdinové - J. Shuster, J. Siegel
Horrory a detektivky
Comics Code Autority - Fr. Wertham
Cíl:
Seznámit studenty s podstatnou součástí (nejen) populární kultury XX.století.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech