Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

České umění 2. pol. 20. stol. v souvislostech

Kód předmětu: FAVU-1CU20st-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních i zdánlivě méně podstatných tendencí českého umění druhé poloviny dvacátého století, schopnost je přiřadit ktendencím světového umění, schopnost nalézt osobnosti pro české umění specifické, obtížně zařaditelné. Přednáška vede k bezpředsudečnému zhodnocení uměleckých směrů, skupin, osobností, nez ohledu na jejich pozici ve spektru mezi oficiálním, polooficiálním, mainstreamovým či "undergroundovým" uměním a k hledání těch jevů, jejichž význam přetrvává i v 21. století.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury, především historie 20. století tak. aby posluchač mohl pochopitz početné vazby mezi politickým a kulturním životem té doby.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základní směry a osobnosti českého umění od 40. do 90. let 20. století. Přehled o významných výtvarných skupinách i solitérních s důrazem na jejich propojení s evropskými a světovými uměleckými tendencemi. Sledování souvislostí mezi výtvarným děním a politickou situací v Československu, reflexe nových náhledů.
Ve 40. letech přetrvává důraz na tzv. válečné skupiny (Skupina 42, 7 v říjnu, RA, zvyšuje se však důraz na doposud opomíjené osobnosti v nich (Václav Hejna), surrealistické a parasurrealistické tendence v těchto skupinách i mimo ně ("Spořilovští surrealisté" - Libor Fára, význam okruhu zlínské umělecké školy a v jiných menších místech (Kolín - provázanost tamějšího prostředí se Skupinou 42).
V 50. letech - Snaha o objektivní náhled na osobnosti a díla vznikající v 50. letech jakožto "sorela" (Karel Svolinský, Vratislav Nechleba).Surrealistické a parasurrealistické snahy v 50. letech. Vladimír Boudník a jeho okruh. Šmidrové.
V období vzniku nových uměleckých skupin kromě tradičně uznávaných (Máj, Trasa, UB12) důraz na méně známé -M52 (Valerián Karoušek, Jiří Novák), RADAR (propojující Skupinu 42 a mladou generaci) - Teodor Rotrekl. Průběžné sledování proměn oficiálního názoru na výtvarné umění, základní osobnosti proměňující se "sorely" od 50. do 80. let
V 60. letech - sledování nástupu nových uměleckých směrů,. vliv informelu a jeho domácí verze. Podrobné sledování vlivů neodada a pop artu na české umění druhé poloviny 60. let. "Nová figurace" jako výsledek vlivu řady uměleckých tendencí a osobních stylů významných osobností.
V 70. letech - mapování nové strukturace českého výtvarného života od oficiálních tendencí v jejich specifických až nechtěně groteskních podobách (sochařské monumenty, Armádní umělecké studio) , přes "umění národních a zasloužilých umělců" a "neoficiální scénu" až k undergroundu.
Specifika českého umění akce 70. let.
Role Jazzové sekce SH v neoficiálním výtvarném umění.
80. léta - přednáška podrobně sleduje tendence a směry této doby, zaměřuje se někdy na dnes méně známé okolnosti té doby, jak je přednášející osobně poznal.
Zrod pozdější skupiny 12/15 na počátku 80. let, její štěpení, výrazné osobnosti. Nástup nové generace narozené v 50. letech. Svět nedeklarovaných, ale reálně působících uměleckých skupin. Proměna situace na konci 80. let, nástup nové generace Tvrdohlavých a její širší aspekty.
Doporučená nebo povinná literatura:
Dějiny českého výtvarného umění V. (1939 - 1958) , Academia 2006
Dějiny českého výtvarného umění VI. (1958 - 2000), Academia 2007
http://www.artarchiv.cz/
Nová encylopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
Petr Wittlich, České sochařství ve 20.století : 1890-1945, Praha 1978
František Šmejkal, České imaginativní umění, Rudolfinum 1996
František Šmejkal, Skupina Ra, GHMP 1988
Eva Petrová a kol., Skupina 42, GHMP - Akropolis 1998
Ohniska znovuzrození. České umění 1956-1963 (ed. M. Judlová), GHMP - ÚDU AVČR 1994
Český informel (ed. M. Nešlehová), GHMP 1991
Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu" v českém umění 50. a prví poloviny 60. let, 1997
Jaroslav Sekera, Josef Hlaváček, Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění 60. let, ČMVU 1994
Luděk Novák, Nová figurace, 1970.
Eva Petrová, Nová figurace, GVU Litoměřice 1993
Akce, slovo, pohyb, prostor (ed. V. Havránek), GHMP 1999
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985, ČMVU 1996
Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Praha 1994
Záznam nejrozmanitějších faktorů ... : české malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií : Jízdárna Pražského hradu prosinec 1993 - březen 1994, Rada státních galerií a NG,
Jiří Šetlík, Šedá cihla 1978 - 1991, Klatovy - Klenová 1991
Jiří Olič,Tvrdohlaví 1987-1999, Silver Screen 1999
Josef Alan a kol., Alternativní kultura, Příběh české společnosti 1945 - 1989, Praha 2001
Vladimír Karfík - Jiří Kolář, Praha, Odeon 1993
Petr Babák - Vladimír Boudník: mezi avantgardou a undergroundem, Praha 2004
Ivona Raimanová - Socha a město Liberec 1969, Spacium 2008
Adriana Primusová, Marie Klimešová, 1952-Skupina Máj 57, úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let, Praha 2007
Meda Mládková, Jiří Machalický, Jiří Lammel a kol. - Sbírky Muzea Kampa, Praha 2009
Marcela Macharáčková, Brnenská osmdesátá, Brno 2010
Alena Potůčková, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha 2000
Lenka Byžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp - Czech Art 1900 - 1990, Prague City Gallery, 1990
Freancesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto, Terezie Petišková, Genny Di Bert, Socialistický realismus Československo, Nadační fond eleutheria, Praha 2008
Marie Klimešová, Miroslav Petříček, Roky ve dnech, České umění 1945 - 1957, Arbor vitae, Praha 2010
Richard Adam, Alena Pomajzlová, Jiří Přibáň, 1984 - 1995, Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery Brno, 2010
Jiří Luhan, Petr Pouba, Splátka na dluh, dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých a šedesátých letechPraha 2000
kol.:Oznámení o Ikarově letu, Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, katalog, Olomouc, 1998
kol: Skleník- Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989, Olomouc 2009
Eva Čapková, Bohumil Hrabal a výtvarné umění, Praha 2015 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Test
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1.Uzavřené světy válečných skupin. Sedm v říjnu. Václav Hejna. Mezi surrealismem, existencialismem, poezií všedního dne - Skupina 42 František Gross, František Hudeček, Jan Kotík. Kamil Lhoták. Jiří Kolář. Parasurrealistická Skupina RA. Václav Zykmund, Josef Istler, Václav Tikal. Surrealisté. Jindřich Heissler a Toyen.
2.Iluze a deziluze kolem roku 1950. Sorela v malířství, sochařství, architektuře. Nesouhlas v soukromí. Vladimír Fuka, Deník 1952. Surrealisté Vratislava Effenbergera. Mikoláš Medek. Emila Medková. Osobnosti. Karel Černý, Alén Diviš. Pavel Brázda.
3. Konec sorely a "krotká moderna" konce 50. let. Brusel 1958. Bohdan Kopecký. Umělecké skupiny 1957 - 1969. Máj 57. Richard Fremund. Jiří Balcar. Libor Fára. M 57. Valerián Karoušek. TRASA. Olbram Zoubek. Eva Kmentová, Vladimír Preclík - galerie avantgardy. Jitka a Květa Válovy. UB 12. Václav Bartovský. Stanislav Kolíbal Adriena Šimotová. Jiří John
5. Technooptimismus jako umělecký názor - Skupina 42 a RADAR. Sochařská sympózia, výstavy, galerie.
6. Existencialismus, romantika, informel. Vladimír Boudník. Šmidrové - estetika divnosti. Jan Koblasa. Karel Nepraš. Bedřich Dlouhý. Konfrontace. Antonín Tomalík. Zbyněk Sekal. Aleš Veselý. 7. Konkretismus proti romantismu. Lounská skupina. Zdeněk Sýkora, komputer v umění. Karel Malich. Jan Kubíček. Radek Kratina. Václav Boštík. Vladislav Mirvald. Nová citlivost. Skupina Křižovatka.
8. Nová figurace. Existencialismus a pop. Kombinované objekty Teodora Rotrekla. Jiří Balcar, F.K.Foltýn. Otisky Rudolfa Němce. Malířská figurace. Jiří Načeradský. Otakar Slavík. Adriena Šimotová. Srpen 1968 v umění.
9. Paralelní svět akčního umění 60. a 70. letech. Milan Knížák a Aktual. Ivan Jirous. Hudební obrození jako antidotum normalizaci. Hudební a výtvarný underground. Výtvarníci versus Charta 77. Křižovnická škola humoru bez vtipu. Akce, happeningy Jan Steklík. Karel Nepraš. Zorka Ságlová. Intelektuální performance 70. let. Petr Štembera aj.
10. Oficiální, polooficiální a neoficiální umění v éře normalizace. Oficiální umění. AVS, SSM, výstavy. Umělci ve vězení (causa Kulhánek a Krejčí). Neoficiální scéna proti zapomnění. Sborníky. Jazzová sekce. Šedá cihla 1978 - 1975. Množství lokálních scén, samizdaty. "Domácí umění". "Magický realismus". Theodor Pištěk Obnovení surrealisté. Alena Nádvorníková, Martin Stejskal.
11. Nová vlna v hudbě i na výtvarné scéně. 1980 - 1985. Síť polooficiálních výstavních možností i jejich "legalizace" prostřednictvím tisku. Generace 60. let a princip kontinuity. Jiří Načeradský. Kresba a objekt v neoficiálních prezentacích. Malostranské dvorky. Absolventi AVU z let 1973 (pozdější 12/15) - společné výstavy. (Michael Rittstein, Václav Bláha, Jiří Beránek, Ivan Ouhel, Jiří Sozanský, Tomáš Švéda aj.), Jiří Sozanský - skupina, instalace, performance. 1982 - 1984 Nástup nejmladší generace (Vladimír Kokolia, Jaroslav Horálek, Boris Jirků, Stanislav Judl a další).
12. 1985 - 1989 Postmoderní generace, diskontinuita, exprese, ironie. 1987 Tvrdohlaví Jiří David. František Skála, Petr Nikl, Jaroslav Róna, Michal Gabriel aj. Martin Mainer. 1987 (pozdě ale přece) 12/15.
13. Lokální scény 80. let. Brno, Olomouc aj. Nedeklarované skupiny Tovaryšstvo malířské, Opět 5, Corpora S, skupiny kolem galerií Umělecké skupiny po roce 1988. Pilky (Roman Trabura). Návrat politické symboliky v letech 1988 - 90.
Cíl:
Vytvořit celistvý a předsudků zbavený obraz o problematice českého umění druhé poloviny dvacátého století - přehodnocení avantgardních, mainstreamových i "politicky angažovaných" tendencí, objevování méně známých spojitostí - mezi uměním 40. a 60. let, sledování surrealistických, parasurrealistických a imaginativních tendencí od 40. let po současnost, reflexe art brut, abstrakce, abstraktního expresionismu, neodada, pop artu, akčního umění, hyperrealismu, transavantgardy a neoexpresionismu a dalších směrů v českém umění. důraz na obtížně zařaditelné umělecké osobnosti i významné umělecké tendence.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech