Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Detail předmětu

Recenze a prezentace umění

Kód předmětu: FAVU-1RPU-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí rozeznávat a realizovat různé formy textů o umění, což jim pomůže jejich sebeprezentaci a orientaci na umělecké scéně.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost staršího i současného umění ve svém oboru, tradičních i digitálních médií, zabývajících se uměním, znalost prezentací umění a jejich kritického ohlasu, znalost alespoň některých textů o umění od aktivních umělců.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na praktickou výuku psaní recenze a prezentace umění v rozsahu vhodném pro aktivního umělce, který se nechce spoléhat na teoretiky. Studenti se naučí napsat recenzi do tisku, sebeprezentaci pro katalog své výstavy, text do katalogu pro jiného umělce, text pro vernisáž.
Doporučená nebo povinná literatura:
Vincent Van Gogh, Dopisy, Praha 1955
Miloš Jiránek, Dojmy a potulky, Praha 1908
Henri Matisse, umění rovnováhy, Praha 1961
Emil Filla, Myšlenky, 1990
Miroslav Lamač, Myšlenky moderních malířů, Praha 1989
Alain de Botton, Architektura štěstí, Kniha Zlín 2010
Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, 1985
Jindřich Chalupecký, O dada, surrealismu a českém umění, 1977
Jindřich Chalupecký, Marcel Duchamp a osud moderního umění, 1975
Petr Pavlík, Umění a život v Čechách aneb umění žít v Čechách, Praha 1997
Denis Diderot, O umění, Praha, Odeon 1983.
Roland Barthes, Kritika a pravda. In: Kritika a pravda, Praha: Dauphin, 1997.
Thomas Stearns Eliot, O básnictví a básnících. Praha: Odeon, 1991
Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, ed. Tomáš Pospiszyl, Praha 1999
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Každý student v průběhu semináře zpracuje kritickou recenzi na prezentaci současného umění. Recenze budou prodiskutovány v semináři, případně mohou vzniknout písemné polemiky.
Každý student vytvoří formou kooperace stručný katalog ve formě PDF s obrazovou dokumentací ke své veřejné prezentaci. Autor vytvoří ideový návrh (případně grafický návrh) své monografické publikace se stručnou obrazovou dokumentací, napíše úvodní text (sebeprezentaci) a do katalogu jiného studenta v semináři vytvoří doprovodný text. K této prezentaci zpracuje také úvodní proslov pro vernisáž.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen zápočtem. V průběhu semestru předloží studenti tři dokumenty:
1. Recenze zvolené prezentace umění (WORD, 2000 – 3600 znaků).
2. Ideový návrh (možný i návrh grafického zpracování) publikace typu výstavního katalogu k vlastní veřejné prezentaci (PDF, min.5 obrazových příloh s popisky, textová sebeprezentace v rozsahu min. 1800 znaků, začleněn katalogový text od jiného účastníka semináře v rozsahu min. 3600 znaků).
3. Ke katalogovému textu předloží každý student text proslovu na vernisáži (může být upravenou variantou textu katalogového) – WORD, 1000 – 1800 znaků.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Specifika textů o umění, jejichž autoři jsou aktivní umělci. Rozeznávání žánrů. Recenze k publikaci v tisku, recenze jakožto posudek.recenze s kritickým vyzněním. Aktivní umělec a (versus) umělecká kritika.
2. Realizace recenze konkrétní prezentace umění. Metodika psaní recenze. Struktura recenze - název, prezentace díla, pokus o kritické zhodnocení, závěrečné doporučení.
3. Metodika tvorby publikace (katalogu) k vlastní veřejné prezentaci ve formátu PDF.
3. Sebeprezentace v katalogu a katalogový text pro jiného autora (studenta semináře).
4. Text proslovu pro vernisáž téhož autora.
Cíl:
Kurs povede studenty k rozlišování žánrů (recenze, sebeprezentace, katalogový text, text pro vernisáž) a jejich realizaci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná, minimální docházka činí 70%.Účast na prvnch dvou schůzkách je nutná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech