Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

Seminář z českého umění 70. a 80. let

Kód předmětu: FAVU-1SCU7080
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se seznámí s historickými a kulturními souvislostmi sledované doby a s dílem
vybraných umělců. Zároveň se naučí vytvářet strukturované obrazové databáze a sestavit
referát ve formě PDF s obrazovou dokumentací, který bude předobrazem jejich případné
teoretické činnosti v magisterském stupni studia.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Obecná znalost problematiky českého umění od 60. let a širší kulturní i historické souvislosti.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na celé spektrum umění 70. a 80. let.
Oficiální umění - (problematika tzv. národních a zasloužilých umělců, tématických okruhů oficiálního malířství a sochařství, tzv. angažované umění, umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let, Armádní výtvarné studio - AVS).
Spektrum "neoficiálního umění", problematika "zakazovaných umělců", undergroundu, výtvarný samizdat.
"Šedá zóna" - polooficiální umění, reflexe neoficiální scény v oficiálním tisku, polooficiální výstavy, publikace, deklarované i nedeklarované umělecké skupiny, společenství,solitérní osobnosti, významné výstavy a publikace neoficiální i polooficiální scény 70. a 80. let.
Propojení hudebních a výtvarných aktivit - Křižovníci, Jazzová sekce SH.
Doporučená nebo povinná literatura:
Vít HAVRÁNEK (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor. Praha: GHMP 1999.
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985. Praha: ČMVU, 1996.
Jindřich CHALUPECKÝ, Nové umění v Čechách. Praha 1994
Vlastimi TETIVA, Miloslav KOUNEK, České malířství a sochařství 2.Pol.20. století. AJG1991
Záznam nejrozmanitějších faktorů ... : české malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií : Jízdárna Pražského hradu prosinec 1993 - březen 1994, Rada státních galerií a NG,
Jiří ŠETLÍK, Šedá cihla 1978 - 1991, Klatovy - Klenová, 1991.
Jiří OLIČ,Tvrdohlaví 1987-1999, Praha:Silver Screen, 1999.
Josef ALAN a kol., Alternativní kultura, Příběh české společnosti 1945 - 1989, Praha 2001.
Rostislav ŠVÁCHA, Marie PLATOVSKÁ a kol., Dějiny českého výtvarného umění VI / 2, Praha: Academia,2007.
Milena SLAVICKÁ – Marcela PÁNKOVÁ (ed.), Zakázané umění I, II. Výtvarné umění 1-2, 1996.
Jiří LUHAN a Petr POUBA, Splátka na dluh. Praha:Torst, 2001.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Každý student v průběhu semináře zpracuje jedno téma pro prezentaci ve formě referátu
(doprovozeného řízenou diskusí), a jedno téma odevzdá ve formě PDF s obrazovou
dokumentací. K oběma úkolům zpracuje strukturovanou obrazovou databázi
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnovy výuky:
(Tématické okruhy, ze kterých si studenti vybírají užší témata.)
1. Konec 60. let v českém výtvarném umění, důsledky politických proměn. Atmosféra 70. let
a její dopad na umění. Fenomén "domácího umění",
2. Neoficiální aktivity 70. let, hudba, umění akce, neoficiální prezentace. Význam hudby pro
generace 70. a 80. let. Underground, soft underground, neoficiální scéna, Jazzová sekce.
3. Oficiální umění 70. a 80. let, "národní a zasloužilí umělci", významné prezentace, činnost
oficiálních galerií, tématické okruhy oficiálního umění, AVS.
4. České umění 1980 - 1985. Nástup mladé generace po roce 1980, absolventi AVU 1973 -
74, formování "středního věku" (pozdější 12/15 a okruhu kolem J. Sozanského).
Nejmladší generace, nastupující po roce 1980 a její pojetí figurace. Nová vlna v hudbě a
malbě.
5. Nedeklarovaná společenství, přátelské okruhy, skupiny 70. a 80. let. Mezigenerační
kontakty a aktivity, Šedá cihla. Minigalerie. Významná místa prezentace nových tendencí v
umění.
6. Umění v letech 1985 - 1990. Proměny v oficiální scéně a publicistice, postmoderna, vznik
Tvrdohlavých a 12/15, vlivy světového umění. Výtvarné umění a rok 1989.
Cíl:
Kurs povede studenty k hlubšímu studiu vybrané problematiky 70. a 80. let tak, aby v ní
mohli nacházet vhodná témata pro svá teoretická pojednání i inspiraci k tvůrčí činnosti.
Na vybraných příkladech zkoumat problematiku doby, která poznamenala umělecké počátky
dnešní střední generace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná, minimální docházka činí 70%

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech