Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945

Kód předmětu: FAVU-1SDU-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Obrazový materiál, prezentovaný při přednáškách, nenahrazuje autopsii, ale připravuje studenty na poučenou reflexi umění první poloviny dvacátého století v jeho nejrůznějších, mnohdy kontroverzních souvislostech.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalost obecné historie a kultury, odpovídající maturitní zkoušce. Doporučena je i základní orientace v literárních a hudebních směrech první poloviny 20. století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přednáška podává přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech především malířství a sochařství prvních poloviny dvacátého století v Evropě a USA.
Postihuje tendenci expresívní, kubistickou, futuristickou, orfickou a abstraktní, dadaistickou, surrealistickou. Fenomén "Pařížské školy". Art deco, umění diktatur
Doporučená nebo povinná literatura:
Gobrich, E., Příběh umění, Praha, 1992. (CS)
Foster, H.; Krauss R.; Bois, Y.-A.; Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007 (CS)
Clark, T. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism. New Haven a London 1999 (CS)
Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978 (CS)
Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968 (CS)
Krauss,R., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985 (CS)
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989 (CS)
Halada, J.; Hlavačka, M., Světové výstavy : od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000 (CS)
Wittlich, P., Umění nové doby: Doba secese, Praha 1987 (CS)
Fiedler, J.; Ackermann, U., Bauhaus, Kolín n. Rýnem 2006 (CS)
Harrison, Ch.; Wood, P. (eds.), Art in theory, 1900-2000: An anthology of changing ideas. Malden 2003 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Přednáška, založená na strukturovaných obrazových databázích a se zdůrazněním souvislostí mezi uměleckými směry, osobnostmi, výtvarným uměním, literaturou, hudbou. politickým děním.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška - test, sestávající z nutnosti charakterizovat a časově zařadit jednotlivé osobnosti, umělecké směry, tendence, fáze jejich tvorby. Významnou částí textu je prokázání strukturované znalosti, tvůrčích období, klíčových prací, některého ze základních umělců stanovené epochy. Test počítá s dobrou znalostí obrazového materiálu.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Umění před první světovou válkou,svantgardy - fauvismus, kubismus, futurismus a další směry.
Proměny italského umění. USA - od secese k modernismu.
Umění po první světové válce, ruská avantgarda versus socialistický realismus, Bauhaus.

1.Provázané středoevropské expresívní klima. Několik osobností, spojených s českým prostředím. Oskar Kokoschka, Alfred Kubin. Egon Schiele jako následovník Gustava Klimta. Sebedestruktivní génius Richarda Gerstla.
Osobní i tvůrčí vazby mezi výtvarným uměním, literaturou, hudbou. Alma Mahlerová. Arnold Schönberg.
2.Expresionistické skupiny. Die Brücke a česká Osma. Emil Nolde. Der Blaue Reiter. Wassily Kandinsky, jeho východiska, aktivity, cesta k abstrakci. Franc Marc. Paul Klee. Pozoruhodné malířky - Marianne Werefkin, Gabrielle Munter.
3.Fauvismus. Henri Matisse malíř a sochař. Georges Rouault. Raoul Dufy. Maurice Vlaminck. André Derain jako souputník avantgardy i mimo ni.
4.Pablo Picasso do roku 1907. Raný Picasso, zdroje tvorby, klíčová díla - Portrét Gertrudy Steinové a tzv. Slečny Avignonské.
5.Kubismus. Pablo Picasso a jeho další vývoj. Georges Braque. Juan Gris. Fernand Léger.
6. Od symbolismu k abstrakci. Orfismus. Guillaume Apollinaire. Robert Delaunay. Sonia Delaunayová. Kosmos a hudba. František Kupka.
7. Futurismus a další směry v Itálii, východiska, politické zázemí, futurismus a móda, archkitektura, sochařství, malířství.
Umberto Boccioni. Česká futuristka Růžena Zátková. Metafyzická malba. Giorgio de Chirico v klasickém i poklasickém období. Druhý futurismus, "fašistická avantgarda" v architektuře a malířství, Tullio Cralli, "aeropittura".
8.Neoplasticismus. Piet Mondrian. De Stijl. Theo van Doesburg. Konkrétní umění.
9.Od secese k modernismu v USA. Albert Barnes, jeho sbírka. "The Eight" - Ashcan School. Golden Age a Maxfield Parrish. Alfred Stieglitz. Průlomová výstava - Armory Show, 1913.
10.Kazimir Malevič, suprematismus. Konstruktivismus. Alexander Rodčenko - malba, prostorové kontrukce, užitá tvorba, fotografie.. El Lissitzki. Vladimir Tatlin - prostorové realizace, projekty, jejich ohlas. Umění stalinského Sovětského Svazu, evropské souvislosti. Alexander Dejneka. Věra Muchina - konfrontace dvou monumentů na světové výstavě roku 1937.
11.Bauhaus.Vznik, osobnosti, principy výuky, chronologie (Weimar, Dessau, Berlín), role volného umění, design, typografie, fotografie, životní styl.
Cíl:
Schopnost správně zařadit, charakterizovat a periodizovat významné umělecké osobnosti, umělecké směry a tendence, zasazené do základních dobových souvislostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech