Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945

Kód předmětu: FAVU-1SDU-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Obrazový materiál, prezentovaný při přednáškách, nenahrazuje autopsii, ale připravuje studenty na poučenou reflexi umění první poloviny dvacátého století v jeho nejrůznějších, mnohdy kontroverzních souvislostech.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalost obecné historie a kultury, odpovídající maturitní zkoušce. Doporučena je i základní orientace v literárních a hudebních směrech první poloviny 20. století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět vyučuje v akad. roce 2009/2010 Mgr. Lenka Sýkorová

Přednáška podává přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech především malířství a sochařství druhého a třetího desetiletí 20. století v Evropě a USA. Postihuje tendenci expresívní, dadaistickou, surrealistickou. Fenomén "Pařížské školy". Art deco, umění diktatur.
Doporučená nebo povinná literatura:
Jose PIJOAN (ed.), Dějiny umění 9, Praha: Odeon 1983.
Nikos STANGOS, Concepts of Modern Art, New York: Thames and Hudson, 1974.
http://www.artcyclopedia.com/
René HUYGHE a kol., Umění nové doby, Praha: Odeon 1974, 4.sv. Encyklopedie umění nové doby
Ernest GOMBRICH, Příběh umění, Praha, 1992.
Karl RUHBERG et al. - Ingo F. WALTHER (ed.), Art of the 20th Century, 2 svazky,Taschen 1998 Taschen,1998.
Amy DEMPSEY, Umělecké styly, školy a směry, Praha: Slovart, 2002.
Sergiusz MICHALSKI, Neue Sachlichkeit, Taschen, 1992.
Barbara HESSOVÁ, Abstraktní expresionismus, Praha: Slovart, Taschen, 2006.
Edward Lucie SMITH, Art Deco Painting, Phaidon, 1990.
Vratislav EFFENBERGER, Výtvarné projevy surrealismu, Praha: Odeon,1969.
Frederic SPOTTS, Hitler a síla estetiky, Praha: Epocha, 2007.
Zdeňka VOLAVKOVÁ - SKOŘEPOVÁ (ed.), Myšlenky moderních sochařů,Praha: Obelisk 1971.
Miroslav LAMAČ,Myšlenky moderních malířů : od Cézanna po Dalího, Praha: Odeon, 1989.
http://www.dhm.de/lemo/home.html - Německo, společnost, umění
http://www.thirdreichruins.com/ Third Reich in Ruins
http://www.abstract-art.com/
Robert MAILLARD a kol., Od Rodina po Moora, Praha: Tatran, 1973.
Jose PIJOAN (ed.) , Dějiny umění 10, Praha: Odeon, 1984.
André BRETON, Manifesty surrealismu, Praha: Herrmann a synové, 2005
Peter REICHEL, Svůdný klam třetí říše, Praha: Argo, 2004.
Edward LUCIE-SMITH, Art Deco Painting, London: Phaidon, 1990.
Michael HORSHAM, Styly 20. a 30. let, Praha: Svojtka a Vašut, 1997.
Oskar KOKOSCHKA, Můj život, Brno: Atlantis, 2000.
(kol.) , Ernst Neuschul, Brno: Dům umění města Brna, 2001.
Iveta ČERNÁ, Dagmar ČERNOUŠKOVÁ, Jana VRÁNOVÁ (eds.), Torzo Torso : umělecké dílo ve vile Tugendhat, Brno: DUMBR a MMB, 2013.
Alain VIRCONDELET, Balthus: pozdní vzpomínky, Brno:Barrister and Principal, 2011.
František MIKŠ, Jiná modernita : Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus, Brno: Barrister and Principal, 2013.
Evgenija PETROVA, Klaus Albert SCHRODER, Chagall to Malevich, The Russian Aavantgardes, Albertina, Wien, 2016 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Přednáška, založená na strukturovaných obrazových databázích a se zdůrazněním souvislostí mezi uměleckými směry, osobnostmi, výtvarným uměním, literaturou, hudbou. politickým děním.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška - test, sestávající z nutnosti charakterizovat a časově zařadit jednotlivé osobnosti, umělecké směry, tendence, fáze jejich tvorby. Významnou částí textu je prokázání strukturované znalosti, tvůrčích období, klíčových prací, některého ze základních umělců stanovené epochy. Test počítá s dobrou znalostí obrazového materiálu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
01.Dadaismus. Vznik a vývoj. Kurt Schwitters a jeho vliv na neodada a pop art. Merz, sloup, budova, reliéf.
Max Ernst, frotáž, dekalk. Francis Picabia s avantgardou i proti ní. Man Ray.
02.Marcel Duchamp v chronologické prezentaci, malba v jeho díle, objekty, mobily, instalace, hudba, performance. Geneze a souvislosti díla Etant donnes.
03.Art deco, design, malířství, fotografie, souvislosti. Tamara de Lempicka. Cassandre. Erté a psychedelie 60. let. Barevný fotografický obraz - Madame Yevonde.
04. Surrealismus. Max Ernst. Yves Tanguy. Anré Masson. Joan Miró.
Belgičtí surrealisté v souvislosti belgického symbolismu. René Magritte,principy konceptualismu v jeho díle, interpretace jednotlivých jeho fází. Paul Delvaux.
Mimořádný malíř na okraji surrealismu - Balthus.
05. Salvador Dalí malíř, kreslíř, přesahy do filmu (Buňuel, Hitchcock), architektury, objektu (Duchamp), fotografie, společenského života (Warhol).
06.Mezinárodní surrealismus. Roberto Matta. Wilfredo Lam. Oscar Dominguez, dekalk. Tzv. Pařížská škola - Marc Chagall, Susanne Valadon, Mauritz Utrillo, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine a další.
07.Umění v Německu 20. a 30. let. Neue Sachlichkeit. Max Beckmann. George Grosz - exprese, futurismus, dadaismus, politický aktivismus v jeho díle a zásadní přelom po roce 1933. Otto Dix. Christian Schad. Ernst Neuschul - významný autor, těsně spojený s českým prostředím.
Nástup nacismu a jeho estetika. Eklekticismus, helénismus, filmová estetika - Leni Riefenstahl. Sochařství - Arno Breker. Architektura - nejen Albert Speer. Entartete Kunst 1937.
08.Umění v Mexiku a USA od 20. do 40. let. Muralisté a jejich vliv na americkou malbu.David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera. Mimořádná osobnost - Frida Kahlo.
USA - Regionalismus. Precizionismus. Edward Hopper. Georgia O´Keefe. Mark Tobey. Arshile Gorky. Andrew Wyeth. Američané v Paříži (Gerald a Sara Murphy), Evropané v USA (Max Ernst a Peggy Guggenheim, Dorothea Tanning), a další.
08.Sochařství počátku století od Rodina k Bourdellovi. Expresionističtí sochaři. George Minne. Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach, Franz Metzner a architektura.
09.Sochařství a kubismus. Henri Laurens, Lacques Lipchitz, Duchamp-Villon, Alexander Archipenko, Ossip Zadkine. Constantin Brancusi.
10. Konstruktivismus a sochařství. Antoine Pevsner. Naum Gabo. Barbara Hepworthová. Alexander Calder.
11.Sochařství po surrealismu. Henry Moore. Alberto Giacometti. Isamu Noguchi - mimořádný sochař mezi evropskou a japonskou tradicí, americkou technologií (Buckminster Fuller) a designem.
Cíl:
Schopnost správně zařadit, charakterizovat a periodizovat významné umělecké osobnosti, umělecké směry a tendence, zasazené do základních dobových souvislostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech