Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Vizuální antropologie (Výraz a chování) - zimní

Kód předmětu: FAVU-1VAVCH-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Lebka, hlava, mimické svaly, mimika, gesta, pantomimika, formotvorné elementy obličeje. Morfologické podklady lidské komunikace.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Morfologie obecná (anatomie-morfologie) (I.roč. zimní semestr), Morfologie speciální (anatomie-morfologie) (I.roč. letní semestr).
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Morfologické, psychologické a antropologické předpoklady výrazu člověka a lidského chování: mimika, gestika a pantomimika. Lebka jako symbol. Hlava jako metafora.
Doporučená nebo povinná literatura:
Van De GRAAF: Human Anatomy. McGraw Hill , Boston, 2000
ZRZAVÝ Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha, 1977
VÁVRA Vlastimil : Mluvíme beze slov. Praha, 1990
ZRZAVÝ Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha, 1977
NOVOTNÝ Vladimír: Morfologie pro výtvarníky (připravovaná elektronická verze).
NOVOTNÝ V., HEJDUKOVÁ D., TURBOVÁ L.: Morfologické, psychologické a antropologické předpoklady lidské mimiky: experimentální studie. Brno, 2001
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
nadpoloviční účast na přednáškách/cvičení.
Anatomický náčrtník: volné téma k mimice, gestice a pantomimice.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) (1.-2. týden): Mimika, gestika a pantomimika obecně: komunikace a umění (zvnějšnění nitra). Antropologické konsekvence.
2) (3.-4. týden): Morfologické, psychologické a antropologické předpoklady lidské mimiky: experimentální studie - film (výklad a rozbor).
3) (5.-6.týden): Fyziologické a mimické funkce obličejového svalstva. Rozdělení a charakteristika.
4) (7.-8.- týden): Svaly v okolí štěrbiny oční, svaly klenby lební, svaly v okolí ucha, svaly nosu, svaly v okolí štěrbiny ústní, svaly tváře, svaly žvýkací a krku (fyziologické a mimické funkce).
5) (9.-10.týden): Formotvorné elementy obličeje (oko, ucho, ústa, brada, tvář), obličej a hlava jako celek.
6) (11.-12.týden): Nos z pohledu antropologa (speciální přednáška). Rekonstrukce podoby podle lebky.
7) (13. týden) : Varia a miscelanea.
Cíl:
Cílem je „morfologické myšlení“: používání morfologické literatury a znalostí k řešení konkrétních výtvarných úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná, účast na přednášce nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 27 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Seminář: 27 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech