Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Sítotisk - zimní

Kód předmětu: FAVU-SIT-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Samostatná realizace návrhů v graf. tisk. technikách.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základy sítotisku.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Šablony přímé, nepřímé. Způsoby tisku, možnosti zhotovení šablon. Možnosti využití.

Předmět je vyučován zdarma pro ty studenty, kteří si jej zapisují poprvé a pro studenty programu ERASMUS.
Studenti, kteří si předmět zapisují podruhé jsou povinni uhradit JEDNORÁZOVÝ POPLATEK 300 Kč. Poplatek zahrnuje: 
cenu barvy, ředidla a retardér, světlocitlivé emulze, chemie, papír 5 ks. Studenti poplatek uhradí na pokladně FaVU a bude jim vydán pokladní doklad, kterým se následně prokáží v sítotiskové dílně vyučujícímu, který vede evidenci studentů. Poplatek je nutné uhradit před zahájením výuky v semestru. Pokladna FaVU – paní Chvátalová – místnost č. 202, úřední hodiny – pondělí a středa 10:00–12:00 a 13:00–15:00, čtvrtek 10:00– 12:00.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Šablony přímé, nepřímé.
Způsoby tisku, možnosti zhotovení šablon.
Cíl:
Zvládnutí teorie a její převedení do praxe při realizaci návrhů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrubiš
Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrubiš

Zařazení předmětu ve studijních programech