Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Pedagogické minimum 2,3 - letní

Kód předmětu: FAVU-PEM2,3-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Prohloubené poznatky z psychologie, pedagogiky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost základů a aplikace teorie pedagogického minima do teoretické práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Aplikace předmětů pedagogického minima, pedagogická praxe.
Doporučená nebo povinná literatura:
ŠINDLÁŘOVÁ, Jana Základy sociologie, Brno 2001
R.Kohoutek a kol. Základy pedagogické psychologie, Brno 1996
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkoušky a zápočty podle předmětů, odevzdání teoretické a praktické práce ve stanoveném rozsahu, absolvování praxe.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Didaktika - přednášky.
Právo ve vzdělání - přednášky.
Pedagogická praxe - cvičení.
Teoretická a praktická práce ve stanoveném rozsahu.
Cíl:
Prohloubené studium a pochopení principů pedagogického působení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Ostatní aktivity: 6400 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech