Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail předmětu

Pedagogické minimum 2,3 - zimní

Kód předmětu: FAVU-PEM2,3-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní znalosti z psychologie, filozofie, pedagogiky, sociologie, didaktiky, rétoriky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalosti základů pedagogického minima.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Seznámení se základními předměty pedagogického minima.
Doporučená nebo povinná literatura:
J.A.Komenský, Didaktické spisy, Praha 1951
J.Skalková, Obecná didaktika, Praha 1999
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkoušky a zápočty podle osnov jednotlivých předmětů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Přednášky z filozofie, psychologie, pedagogiky.
Cíl:
Teoretické studium, prohloubení znalostí z filozofie, psychologie, pedagogiky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Ostatní aktivity: 1600 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech