Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

Junk Space

Kód předmětu: FAVU-JS
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Navazující praktická část semináře probíhá formou workshopu, jehož výsledkem je konkrétní zásah ve veřejném prostoru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Dobrá znalost historie umění a architektury od roku 1945.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Junkspace zavedl do architektonického diskurzu na začátku tohoto století Rem Koolhaas. Termín se ujal nejen ve slovníku architektů, a to z toho důvodu, že v metaforické rovině označuje místa, která v člověkem vytvářeném prostředí ztratila svůj význam, svoji charakteristiku a vzpírají se myšlenkovému uchopení. Koolhaasova reflexe je příbuzná úvahám Marca Augéna, který toto homogenizované, neuchopitelné prostředí nazývá ne-místa. Ne-místa bere jako opozitum vůči v tradičním pojetí vnímanému místu, které na sebe bere všechny neduhy a provází námi žitou supermodernitu. Ne-místy jsou letiště, supermarkety, dálnice nebo řetězce mezinárodních hotelů. Jsou to místa cirkulace, komunikace a konzumu, která nepotřebují žádnou historii, žádnou identitu. Jejich kvalitou je to, že jeho uživatelům zprostředkovávají iluzi, že jsou součástí velkého globálního projektu.

Živost Koolhaasova termínu junkspace je dána také tím, že se stal součástí kritiky apatie architektů, kteří se vzdali možnosti být aktivními tvůrci nových idejí a naproti tomu ochotně spolupracují na realizaci velkého globálního projektu. Architektura je hnána k zodpovědnosti nejen, že se nedokáže vyjadřovat ke složitosti světa, ale bohužel neobstojí ani v případě, kdy má řešit jen nepatrné drobnosti globálního projektu v podobě letištních hal nebo dálničních křižovatek. Je tedy otázkou, zda náprava prostorového balastu může přijít díky kritičtějšímu přístupu architektů. Není účinnějším prostředkem pro znovuobjevení identity a významu místa umělecký projev, který může ne-místu poskytnou svébytnost a možnost transformace?
Doporučená nebo povinná literatura:
Rem Koolhaas, The Generic City, in: S,M,L,XL. New York 1995.
Marc Augé, Antropologie současných světů. Paříž 1994.
Marc Augé: Non-Places: An Introduction to Supermodernity. Londýn 1995.
Ballard, James G., Království tvé. Praha 2012.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Seminář je v rámci semestru rozdělen do dvou částí. Výuku uvozuje teoretická příprava probíhající formou přednášek, diskuzí a videoprojekcí. Navazující praktická část semináře probíhá formou workshopu, jehož výsledkem je konkrétní zásah ve veřejném prostoru.
Cíl:
Cílem předmětu je seznámení se s teroretickým pozadím fenoménu Junk Space a konkrétní realizace ve veřejném prostoru v rámci workshopu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Šárka Svobodová
Seminář: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Šárka Svobodová

Zařazení předmětu ve studijních programech