Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Dějiny designu I - letní

Kód předmětu: FAVU-DEDE1-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Historie grafického a průmyslového designu a jejich formování po 2. světové válce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Bez prerekvizit.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.
Doporučená nebo povinná literatura:
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu
Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Sparke, P.: Století designu
Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky ke zkoušce: Identifikace a interpretace vybraných příkladů z dějin designu dle promítaných diapozitivů (5 serií diapozitivú) - písemně s ústním pohovorem.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Typografické experimenty od konce 19. století po 1. svitovou válku (Mallarmé, Apollinaire, futurizmus, dadaizmus).
2. Eeský kubizmus v užitém uminí
3.-4. Bauhaus .
5. Ruská avantgarda.
6. Moderna v Holandsku.
7. Moderna v Eechách a ve stoední Evropi.
8. -9. Art déco.
10. - 11. Meziváleený design v USA.
12. Závěrečná rekapitulace
Cíl:
Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Vít Jakubíček

Zařazení předmětu ve studijních programech