Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Přehled dějin umění pravěku a starověku

Kód předmětu: FAVU-1DUPS-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Středoškolské znalosti z dějin umění.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 1. ročníku začínají pravěkými jeskynními malbami a končí italskou renesancí.
Doporučená nebo povinná literatura:
Antonín Matějček, Dějepis umění I-IV, Praha 1922-1929
Jose Pijoan, Dějiny umění I_VI, Praha 1977-1980
Dějiny českého výtvarného umění I-II, Praha 1984-1989
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na přednáškách nad 50%.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Přednášky zahrnují období pravěku, starověku a podstatné části středověku. V rámci starověku je prezentováno umění Egypta, Mezopotámie, Řecka a Říma, včetně egejského a etruského umění. Počátek středověkého umění je sledován na starokřesťanských, předbyzantských a byzantských dílech. Problematika předrománského a románského umění se týká především Francii a českých zemích. U gotického slohu je hlavní pozornost věnována kromě Francie, Německa a Itálie českému gotickému umění od 30. let 13. století do husitských válek.
Cíl:
Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jak se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech