Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Umění 20. století v historických souvislostech

Kód předmětu: FAVU-1u20hs-z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Orientace v současném výtvarném umění a jeho vizuální syntaxi v širších historických souvislostech - pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Sonda do uměleckých strategií, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Snaha porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalost dějin umění počátku XX. století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět vyučuje Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.

Obsahem předmětu je pohled na současné výtvarné umění a jeho vizuální syntax nahlížený především pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Zaměřuje se na umělecké strategie, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Současně se však zabývá snahou porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii (kupř. zrcadlení, symetrie, nekonečno, mimesis, čas, identita, spiritualita, Eros, Thanatos, humor atd.).
Doporučená nebo povinná literatura:
Hans Belting, Konec dějin umění
Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění
Aby Wargurg, Der Bilderatlas Mnemosyne (ed. Manfred Warnke)
E.H.Gombrich, Umění a iluze
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Stručná písemná esej, ústní zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Zrcadlení
2. Symetrie
3. Nekonečno
4. Mimesis
5. Čas
6. Identita
7. Spiritualita
8. Eros a Thanatos
9. Humor
Cíl:
Umožnit studentům získat přehled o uměleckých směrech, tendencích, hnutích a hlavních představitelích českého a světového umění druhé poloviny dvacátého století v průřezových historických souvislostech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech