Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Interaktivní technologie - letní

Kód předmětu: FAVU-1IAT-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti aplikují znalosti na vlastní tvorbu (projekt).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základz multimediaálních technologií Základy výpočetní techniky MacOS
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s možnostmi využití tzv. grafických programovacích prostředí, zejména aplikace Max/MSP/Jitter na platforme Windows a MacOSX. Součástí kurzu je také praktické seznámení studentů s možnostmi využití alternativních hardwarových zařizení (MIDI kontroler, Multitouchscreen, senzorický systém iCube, autorský hardware...).
Doporučená nebo povinná literatura:
http://cycling74.com/forums (EN)
http://crca.ucsd.edu./~msp/techniques.html (EN)
http://cycling74.com/wiki (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Praktické seznámení se základním prostředí progamu Max/MSP 5.
2. Společná realizace jednoduchých praktických projektů audio, video a 3D.
3. Realizace drobných projektů s vzužitím alteranivního hardwaru (Arduino, atd.).
3. Realizace samostaného projektu k zápočtu.
Cíl:
Všechny předváděné nástroje jsou určeny pro tvorbu interaktivních instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí a interaktivních divadelních prvků.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře jsou povinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza

Zařazení předmětu ve studijních programech