Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Detail předmětu

Základy multimediálních technologií - zimní

Kód předmětu: FAVU-ZMT-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty problematiky multimediálních technologií. Přehled profesionálních softwarových a hardwarových řešení, které se momentálně běžně používají pro multimediální prezentace, tvorbu specifických prostředí, VR a práci s prostorem, interaktivní instalace a živé akce. S tím souvisí také problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediálním přesahem. K tomu je zaměřena praktická část kurzu, která představuje úvod do práce se softwary typu Max/MSP/Jitter a PureData (v zahraničí dnes nejvyužívanější nástroje pro realizaci profesionálních multimediálních prezentací a instalací, nebo pro práci s obrazem a zvukem v reálném čase). Také budou samozřejmě prezentovány jejich alternativy typu EyesWeb, Processing, Adobe, Flash.

Veškerá výše uvedená problematika a technologie bude prezentována i s ohledem na možnosti scénického (propojení osvětlovacích technologií s videoprojekcí, detekce pohybu herce na scéně atd.) a hudebního využití (mapování různých vizuálních prvků na zvukové či hudební parametry a obráceně).
Výuka bude směrována k možnostem využívat obou nejrozšířenějších platforem osobních počítačů - Apple Mac OSX a Microsoft Win XP. Při výuce bude hojně využíváno obrazových a zvukových záznamů již realizovaných multimediálních děl u nás či v zahraničí (David Rokeby, Eric Singer, Art+Com, Palindrome, Drawn, Paul De Marinis atd.).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přehledy profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, tvorba specifických prostředí, VR a práce s prostorem, interaktivní instalace, problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance, lineární a nelineární dějové linie v reálném čase - tvorba a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediáním přesahem.

Základní úvody do problematiky, historické souvislosti, časově dělená struktura přednášek dle jednotlivých okruhů problematiky, obrazové a zvukové ukázky.
Doporučená nebo povinná literatura:
Lev Manovich: The language of New Media.
Miller Puckette: Theory and Technique of Electronic Music.
Herbert M. McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Teoretický úvod do problematiky, objasnění historických souvislostí, vysvětlení pojmů "interaktivita", či "intermedialita" atd.
2. Představení široké škály nástrojů, přístrojů a technologií pro realizaci interaktivních systémů, multimediálních instalací, audiovizuálních performancí atd.
3. Ukázka nejpoužívanějších programů, nabídnutí možné alternativy, srovnání nástrojů, které ctí modulární principy multimédií. Podrobnější seznámení s možnostmi tzv.grafických programovacích prostředí a uvedení možností jejich následné aplikace do osobních interaktivních projektů.
Cíl:
Studenti se seznámí s principy tzv.grafických programovacích prostředí, s možnostmi využití profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, jak projektovat a realizovat interaktivní audiovizuální instalaci, multimediální performance. Dále s problematikou tvorby autorského rozhraní (fyzický či virtuální interface) s možností využít lineární nebo nelineární dějovou linii vytvářenou v reálném čase - tvorba a používání hyper-strukturálních kompozic s intermediálním přesahem.
Získané znalosti a dovednosti:
Orientace v možnostech široké škály nástrojů pro tvorbu interaktivních multimediálních děl, instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí, interaktivních scénických prvků. Osvojení základního používání technologií MIDI, OSC, DMX. Osvojení modulárních a hyperstrukturálních principů práce s médii.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 169 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza
Cvičení odb. zák.: 169 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza

Zařazení předmětu ve studijních programech