Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Detail předmětu

Základy výpočetní techniky - Mac OS

Kód předmětu: FAVU-ZVM
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
- schopnost pracovat s workstation Apple Mac OS X
- zvládnuté základy práce s postprodukčními softwary pro video (Final Cut a Motion)
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou vyžadovány.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz má seznámit studenty se základy práce s Mac OS X tak, aby si byli schopni samostatně používat workstation vybavenou tímto OS. Dále má studenty seznámit se základy práce s vybraným video postprodukčním softwarem.
Doporučená nebo povinná literatura:
http://developer.apple.com/macosx
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mac_OS_X
Mac OS X krok za krokem II, Grafika Publishing, s. r. o., ISBN 80-903152-3-2
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Kurz má seznámit studenty se základy práce s Mac OS X tak, aby si byli schopni samostatně používat workstation vybavenou tímto OS. Dále má studenty seznámit se základy práce s vybraným video postprodukčním softwarem.
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní logikou ovládání softwaru pracujícího pod Mac OS X, specifiky desktopového prostředí této platformy a se základními rozdíly mezi majoritní platformou MS Windows a Mac OS X.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře: účast povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza

Zařazení předmětu ve studijních programech