Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Bakalářská práce

Kód předmětu: FAVU-BSK-P
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: letní
Počet kreditů: 10 
Výsledky učení předmětu:
Realizace uměleckého díla podle zadání praktické části diplomové práce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Prerekvizitou je rozpracované zadání praktické části diplomové práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia, kteří se soustředí na ateliérovou práci podle zadání praktické části jejich diplomové práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Literatura podle zaměření bakalářské práce
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Státní závěrečná zkouška
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Podle specifikace zadání diplomové práce a individuálních potřeb diplomanta.
Cíl:
Studenti konzultují a samostatně realizují závěrečnou bakalářskou diplomovou práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultace jsou povinné.

Typ (způsob) výuky:

Státní záv. zk.: 130 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Zařazení předmětu ve studijních programech