Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Detail předmětu

Vizuální kompozice v čase - letní

Kód předmětu: FAVU-VKO-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Přehled prehistorie a historie optických nástrojů. Osvojení si práce v soudobých programech, využívaných při produkci a postprodukci videoobrazu, včetně seznámení se s příklady řešení obrazových kompozic žijících umělců.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).
Doporučená nebo povinná literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. NAMU, Praha 2006
Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška, konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Praktická cvičení.
Cíl:
Letní semestr je věnován praktickým cvičením, od práce s meotarem po složitější postprodukční softwary se zdůrazněním jejich myšlenkového koridoru manipulace a možností, jež nabízejí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech