Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Projekce - letní

Kód předmětu: FAVU-PR1-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Zkušenosti z "jednoho příběhu filmu"; tedy i z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější (jež jsou rovněž promítána) udělala možnými.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Žádné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Smyslem modulu je společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti nikoho a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Žánrem ani technikami (absolutní filmy, videografické eseje, zavedená studia a produkce, filmy transu atp.) neomezené tématické dvouhodinové večery, které napomohou porozumění souvislostí filmu a pohyblivého obrazu obecně s ostatními uměleckými druhy. Filmy reflektující oblast výtvarného umění, experimentální filmy, kultovní filmy i mlhavé obrazy. Vybrané projekce se po domluvě mohou konat v malém sále Kina Art, z důvodu adekvátnosti místa vnímání filmu a všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací (kino) souvisí. Samostatný večer bude věnován praktickému seznámení se (v přítomnosti autorizovaného promítače) s kinotechnikou a tím, co pohyblivé obrazy v kině umožňuje vidět.
Doporučená nebo povinná literatura:
Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d'art moderne
Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line)
Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu. Dauphin, Praha
Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha
Sitney, P. Adams: Visionary Film. Oxfor University Press, New York
Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann a synové, Praha
Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press
Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son+Image 1974–1991. New York
Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha
Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet, esej (2 normostrany) na dohodnuté téma.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Harmonogram a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů vzejdou z paměti a představ přihlášených studentů a budou upřesněna při prvním společném setkání. Aktuální program bude zveřejněn na adrese http://www.videogram.cz.
Cíl:
Zjemňování estetické citlivosti k odlišným formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy "vidění". Doplnění základního rozhledu a souvislostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Projekce jsou povinné (70%), zpětná vazba v jakékoli formě vyžadována.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech