Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Obrazová postprodukce - letní

Kód předmětu: FAVU-OBRPO-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Seznámení se s příklady řešení obrazových videokompozic jiných tvůrců (Vašulkovi, Godard & Mieville ad.) a osvojení si práce v soudobých programech a metodách využívaných při zpracovávání videoobrazu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Absolvování kurzu "Základy digitálního videa" nebo dovednosti v obdobném rozsahu doložené vlastní tvorbou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Dílna je věnována aplikaci a kreativnímu využití efektových a kompozičních programů, zejména Adobe AfterEffects, Discreet Combustion a Mirage, ve spolupráci s dalšími programy používanými při vytváření střihu videa (speciální efekty, morphing, animace ad.). V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti obrazové postprodukce.
Doporučená nebo povinná literatura:
On-line tutorialy: www.creativecow.com; www.videocopilot.net
Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com)
Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Discreet (www.discreet.com)
Weiser, Antonín: Nové materiály a možnosti digitálního maskování a kompozic, FAMU Praha
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet: hodnocení zrealizovaného vlastního projektu studenta v oblasti obrazové postprodukce.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.
Cíl:
Cílem kurzu je pomoci studentům ovládnout takové technické prostředky a tvůrčí postupy při zpracování pohyblivého obrazu, kterými nejpříměji vyjádří své představy a cíle.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech