Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Vizuální kompozice v čase - zimní

Kód předmětu: FAVU-VKO-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Přehled prehistorie a historie optických nástrojů. Osvojení si práce v soudobých programech, využívaných při produkci a postprodukci videoobrazu, včetně seznámení se s příklady řešení obrazových kompozic žijících umělců.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).
Doporučená nebo povinná literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. NAMU, Praha 2006
Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996
http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf
Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba, PAF Olomouc 2010
Turbulent Screen, Oldenburg 2003
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška, konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Prehistorie a historie optických nástrojů, filmu, analogového a digitálního videa.
Cíl:
Zimní semestr je věnován teoretickému seznámení se s možnostmi a způsoby práce s pohyblivým obrazem, zejména těch, které předcházely digitální technologii.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech