Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Modulární výuka technologií - workshop - zimní

Kód předmětu: FAVU-1MWT-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Praktické dovednosti z oblasti zpracování pohyblivého obrazu, zvuku, interaktivních instalací a dalších oblastí současné audiovize získané během workshopů. Konfrontace vlastního přístupu k produkci děl s přístupem externího vedoucího dílny.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Jde o výuku, probíhájící zpravidla třikrát za semestr formou předem vypsaného jednodenního či dvoudenního workshopu na určité technologické téma, které není možné v rámci pravidelné výuky technologií v Kabinetu audiovizuálních technologií obsáhnout. Vedoucími jednotlivých praktických workshopů budou externí odborníci na danou problematiku.
Doporučená nebo povinná literatura:
literatura odpovídající zaměření jednotlivých workshopů
http://search.ebscohost.com
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet: zhodnocení praktického výstupu workshopu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Vyjde z požadavků přihlášených studentů a finančních možností Kabinetu audio-video. Seznam připravovaných workshopů bude zveřejněn na webových stránkách fakulty a Kabinetu audio-video FaVU (http://kat.ffa.vutbr.cz).
Cíl:
Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce, a to s pomocí přizvaných externích odborníků, kteří workshopy povedou.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech