Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail předmětu

Základy výpočetní techniky - letní

Kód předmětu: FAVU-ZVT-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
- základy práce se skenerem
- ukládání a zálohování dat, kompresní a archivační programy, vypalování záložních dat na CD
- základy práce s tabulkovým procesorem
- základy práce v počítačové síti, sdílení disků, přenos dat po síti
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou vyžadovány.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfólio ve webové podobě. Kurz by měl pokrýt obecné aspekty práce s počítačem, tedy jednoznačné vymezení datových velikostí, metody posuzování digitálních a digitalizovaných obrázků, jejich použití v praxi.
Doporučená nebo povinná literatura:
Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003 (CS)
Dušan Janovský, Jak psát web - http://www.jakpsatweb.cz (CS)
Elisabeth Freeman, Eric Freeman - Head First HTML with CSS & XHTML, O'Reilly 2005 (EN)
World Wide Web Consortium - kompletní reference jazyků X(HTML) - http://www.w3.org (EN)
Bootstrap framework reference - https://getbootstrap.com/docs/ (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Letní semestr je zaměřen na vytváření webových stránek pro potřebu vlastní prezentace na Internetu, základy technologií HTML, CSS, FTP, úvod do JS.
Cíl:
Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfolio ve webové podobě tj.: zvládnutí jazyků HTML a CSS, textový editor, jednoduchá práce s obrazem, přesahy k multimédiím.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení na poč.: 28 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Vít Baloun

Zařazení předmětu ve studijních programech