Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail předmětu

DTP a 2D grafika - letní

Kód předmětu: FAVU-POGR2D-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základy zpracování vektorového obrazu, přesahy od webu k DTP.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Absolvování předmětu ZVT-Z, ZVT-L a POGR2D-Z nebo prokázání znalostí na úrovni jmenovaných předmětů.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základy zpracování vektorového obrazu, přesahy od webu k DTP.. Adobe InDesign.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
- stránka a dokument
- objekt a vazby
- efekty
- sazba textu
- odstavcové a znakové styly
- tabulkové styly a styly buněk
- spolupráce s Illutstratorem / Photoshopem
- funkce hledat-nahradit
- náhledy separací a limit tiskové barvy
- export
- základy předtiskové přípravy pro postscript
Cíl:
Letní semestr: vektorová grafika, kompozice použité grafiky do větších celků (použité programy Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Minimální účast ve cvičeních 70%

Typ (způsob) výuky:

Cvičení na poč.: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jan Anděra

Zařazení předmětu ve studijních programech