Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

DTP a 2D grafika - zimní

Kód předmětu: FAVU-POGR2D-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základy zpracování vektorového obrazu, přesahy od webu k DTP..
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Absolvování předmětu ZVT-Z a ZVT-L nebo prokázání znalostí na úrovni jmenovaných předmětů.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základy zpracování vektorového obrazu, přesahy od webu k DTP. Adobe Illustrator.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
- vektory
- efekty
- symboly
- barvy
- písmo
- export
- tisk do PDF
Cíl:
Zimní semestr: vektorová grafika, kompozice použité grafiky do větších celků (použité programy Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Minimální účast ve cvičeních 70%

Typ (způsob) výuky:

Cvičení na poč.: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jan Anděra

Zařazení předmětu ve studijních programech