Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Fotografie umění - cyklus teoretických přednášek

Kód předmětu: FAVU-1FU
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student je schopen orientovat se v celé oblasti klasické a digitální fotografie ,prakticky zvládá dokumentaci svých prací, případně její praktické užití v rámci své vlastní ateliérové specializace.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Student se orientuje v technických a technologických základech klasické a digitální fotografie
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Úvod do problematiky výtvarné dokumentační fotografie
Úvod do dějin fotografie
Fotografické přístroje klasické
Vývoj, konstrukce
Fotografické přístroje digitální
Vývoj, konstrukce
Expozice -clona -čas
Fotografické materiály
Digitální versus klasická fotografie
Zadání výtvarných cvičení - hodnocení
Doporučená nebo povinná literatura:
Michael Freeman; Fotografie v praxi
Michael Freeman; Průvodce světem digitální
Kol.autorů; Technické základy fotografie
Roman Pihan; Mistrovská práce se světlem
Roman Pihan; Mistrovská práce s DSLR
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavek udělení zápočtu. Praktická práce dle zadání.

1. AUTOPORTRÉT

2. PRIORITA ČASU (dvě srovnávací fotografie)

3. PRIORITA CLONY (dvě srovnávací fotografie)

4. OHNISKO OBJEKTIVU (dvě srovnávací fotografie)

5. BARVA - ČERNOBÍLÁ (dvě srovnávací fotografie)
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Úvod do problematiky výtvarné dokumentační fotografie
Úvod do dějin fotografie
Fotografické přístroje klasické
Vývoj ,konstrukce
Fotografické přístroje digitální
Vývoj ,konstrukce
Expozice -clona -čas
Fotografické materiály
Digitální versus klasická fotografie
Zadání výtvarných cvičení - hodnocení
Cíl:
Získání přehledu a poznatků v technických a technologických základech klasické a digitální fotografie.
Nabytí teoretických znalostí nutných k zvládnutí černobílého fotografického procesu negativ - pozitiv.
Základní orientace ve fotografických přístrojích, schopnost volby fotog. přístroje pro daný fotografický záměr.
Teoretické a praktické uvedení do problematiky digitální fotografie.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Prezenční listina.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Irena Armutidisová
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Irena Armutidisová

Zařazení předmětu ve studijních programech