Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Svět věcí v prostoru - zátiší ve fotografii

Kód předmětu: FAVU-1SVP
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student je schopen orientovat se v celé oblasti klasické a digitální fotografie, prakticky zvládá dokumentaci svých prací, případně její praktické užití v rámci své vlastní ateliérové specializace.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Student se orientuje v technických a technologických základech klasické a digitální fotografie. Prerekvizitou je absolvování předmětu Fotografie umění.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přednáška - Fotografické zátiší: historie a současnost

Praktická ateliérová cvičení:
Rekonstrukce klasického černobílého fotografického zátiší - Sudek,Svoboda,Funke
Praktické dílny ve fotografickém ateliéru a temné komoře
Fotografická rekonstrukce klasického malířského
Vlastní volné kreativní zátiší
Doporučená nebo povinná literatura:
Kol.autorů; Technické základy fotografie
Michael Freeman; Průvodce světem digitální
Michael Freeman; Fotografie v praxi
Roman Pihan; Mistrovská práce se světlem
Roman Pihan; Mistrovská práce s DSLR
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavek udělení zápočtu. Praktická práce dle zadání.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Úvod do problematiky výtvarné dokumentační fotografie
Úvod do dějin fotografie
Fotografické přístroje klasické
Vývoj, konstrukce
Fotografické přístroje digitální
Vývoj, konstrukce
Expozice - clona - čas
Fotografické materiály
Digitální versus klasická fotografie
Zadání výtvarných cvičení - hodnocení
Cíl:
Získání přehledu a poznatků v technických a technologických základech klasické fotografie.
Nabytí teoretických znalostí nutných k zvládnutí černobílého fotografického procesu negativ - pozitiv.
Základní orientace ve fotografických přístrojích, schopnost volby fotografického přístroje pro daný fotografický záměr.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Prezenční listina.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Irena Armutidisová

Zařazení předmětu ve studijních programech