Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Prezentace médiaarchivu - zimní

Kód předmětu: FaVU-1PMA-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Zkušenost, informace a konfrontace s díly autorů předcházejících generací. Schopnost porovnání s běžným narativním "průmyslovým" filmem. Poznání tendence přesahu uměleckých oborů, problematičnost evropské kategorizace umění v 21.století.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Schopnost uživatelské práce s PC (interaktivní multimediální dílo). Základní orientace v dějinách kultury 20.století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Akční projekce. V rámci dvouhodinových večerů budou představena díla z hraničních oblastí umění "v pohybu": film a umění, dokumentace výtvarných akcí, happeningů, videoart, dokumentární film, životy a díla umělců. To vše na pomezí hudby, divadla a výtvarného umění z mediaarchivu FaVU.
Doporučená nebo povinná literatura:
Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Bloomsbury Academic (CS)
Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, Routledge (CS)
Stiles, Kristine, & Selz, Peter, Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings, Universtiy of California Press (CS)
Dewey, John, Art as Experience, The Berkeley Publishing Group (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Úvodní přednáška, komentovaná projekce, na závěr diskuze - polemika o obsahu a zvolené formě. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet, esej (2 normostrany) na dohodnuté téma nebo splnění zadaného úkolu inspirovaného projekcí.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Harmonogram, okruhy, osobnosti a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů např.:

DADA (Marcel Duchamp, John Cage) MALBA, AKCE, OPERA (Yves Klein, Jackson Pollock, Salvador Dalí) POP ART (Andy Warhol, Factory, Nico + Velver Underground) VIDEOART (Vasulka's, Bill Viola) KONCEPT (Joseph Kosuth) KRUTÉ DIVADLO (Antonin Artaud) BUTOH (Min Tanaka) AKCIONISMUS (Herman Nitsch) UMĚNÍ AKCE (Piero Manzoni, Gilbert&George, Marina Abramović + Ulay) LANDART (James Turrel, Christo, Richard Long, Andy Goldsworthy) SVĚT JINÉ HUDBY (Diamanda Galás, Brian Eno, Laurie Anderson, minimalismus) FILMY TRANSU (Andrej Tarkovskij, Stanley Kubrick, Reggio) FLUXUS (Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam June Paik, Wolf Vostell, Allan Kaprow)…

výběr může být upraven dle zájmu přihlášených studentů a bude upřesněn při prvním společném setkání. Aktuální program zveřejněn na www adrese http://performance.ffa.vutbr.cz/projekce.
Cíl:
Seznámení posluchačů s mediálním archivem FaVU. Představení klíčových osobností dějin umění 20.století skrze dokumentární filmy, umělecké dokumenty, filmy o umělcích, (příp. umělci ve filmu, díla videoartu, performance či multimediální CD-ROM). Provázání znalostí a souvislostí z dějin umění 20.století v ukázkách
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Projekce jsou nepovinné, nahrazení zameškané výuky vyžadováno prostřednictvím referátu (dostudování probírané látky), písemné recenze na vybrané dílo, reflexe aktuálního dění atp.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech