Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia na vysoké škole, jejichž výsledky v praktické a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Studijní program Výtvarná umění (P8206) je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení doktorské disertační práce je absolventům udělen akademický titul doktor (Ph.D.).

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206)
Studijní obory (8206V118, 8206V138)
— Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz, 3letý
— Výtvarná umění a umělecký provoz, 3letý (do 31. 10. 2020)
— Výtvarná umění a umělecký provoz, 4letý (do 31. 7. 2024)
Forma studia
prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky (pouze na dostudování), 4 roky

Informace pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení pro uchazeče o doktorské studium v akademickém roce 2017/2018 (postup podání přihlášky, podmínky přijetí, seznam školitelů ad.).

Přihlášky je možné podávat od 1. 4. do 30. 4. 2017. Závazný postup pro podání přihlášky definuje směrnice děkana: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FAVU VUT pro akademický rok 2017/2018.

Seznam doktorandů a řešených témat


Seznam studentů DSP je platný k 14. 9. 2017.

Absolventi DSP FAVU VUT

Mgr. Michael Blail, Ph.D.; MgA. Petr Brožka, Ph.D.; Ing. Jana Daňková, Ph.D.; MgA. Petr Dub, Ph.D.; MgA. Zuzana Janečková, Ph.D.; MgA. Julie Kačerovská, Ph.D.; MgA. Pavla Kačírková, Ph.D.; MgA. Václav Kočí, Ph.D.; Mgr. Lenka Kočišová, Ph.D.; MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D.; MgA. Alexander Peroutka, Ph.D.; MgA. Karin Písaříková, Ph.D.; Mgr. Jana Písaříková, Ph.D.; MgA. Marie Polášková, Ph.D.; Mgr. Gina Renotière, Ph.D.; RNDr. Luděk Skočovský, Ph.D.; Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.; MgA. Jan Šebánek, Ph.D.; MgA. Jan Šrámek, Ph.D.; Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.; Mgr. Lenka Zogatová, Ph.D.

Zveřejnění prací: portál závěrečných prací VUT.

.

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada