Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studijního programu (DSP)

Aktuality

Pokyny, pravidla, základní dokumenty

Formuláře

Harmonogram (časový plán akad. r.)

12. 9. 2018, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba, info)
4. 10. 2018, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)
15. 10. 2018, PO poslední termín pro zanesení individuálního studijního plánu do IS VUT (školitelé a doktorandi prvního a druhého ročníku, vizte návod)
28. 11. 2018, ST zasedání oborové rady doktorského studijního programu
31. 1. 2019, ČT poslední termín pro zanesení umělecké činnosti za rok 2018 do Registru uměleckých výstupů (RUV), výsledky RIV se zanášejí průběžně do IS VUT (informace u Moniky Šimkové)
8. 2. 2019, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za zimní semestr 2018/2019
10. 2. 2019, NE zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickopraxí) do IS VUT
1.–30. 4. 2019 termín pro podání přihlášky ke studiu v DSP na akademický rok 2019/2020 (uchazeči)
17. 4. 2019, ST odevzdání podkladů (elektronicky na studijní odd.) k doktorandskému kolokviu (doktorandi prvního/druhého ročníku)
24. 4. 2019, ST doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (všichni doktorandi a školitelé)
2. 5. 2019, ČT kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce
2. 5. 2019, ČT poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (pojednání o tématu disertační práce, stanovisko školitele, životopis, soupis aktivit)
22. 5. 2019, ST přijímací zkoušky (uchazeči)
6. 6. 2019, ČT státní doktorská zkouška (vizte úřední desku)
19. 6. 2019, ST řádný termín (nebylo-li rozhodnutím děkana stanoveno v daném případě jinak) pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh (disertační práce, teze, stanovisko školitele), zveřejnění VŠKP, vyplnění Dodatku diplomu (Apollo)
29. 7. 2019, PO poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
30. 8. 2019, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za letní semestr 2017/2018
30. 8. 2019, PÁ poslední termín pro odevzdání sebehodnotící zprávy doktoranda za uplynulý akademický rok svému školiteli (vizte formuláře)
5. 9. 2019, ČT státní doktorská zkouška v opravném termínu
10. 9. 2019, PO poslední termín pro odevzdání hodnocení doktoranda školitelem
11. 9. 2019, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba); kontrola plánu/evidence studia (návod)
3. 10. 2019, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)

Obecné předpisy a normy

Vnitřní předpisy a dokumenty VUT (nutné přihlášení)
Portál MŠMT (obecné legislativní normy)

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada