Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studijního programu (DSP)

Aktuality

Pokyny, pravidla

Formuláře

Harmonogram

2. 11. 2016, ST poslední termín pro odevzdání individuálního studijního plánu (1. ročník)
23. 11. 2016, ST jednání oborové rady DSP FAVU VUT, zápis [.pdf]
30. 1. 2017, PÁ poslední možnost vložení uměleckých výstupů za rok 2016 do systému RUV (do RIV průběžně), informace u Moniky Šimkové
1. 2. 2017, ST poslední možnost pro odevzdání osnovy disertační práce (1. ročník)
8. 2. 2017, ST poslední termín pro odevzdání hodnotícího posudku školitele za zimní semestr 2016/2017 a zkušebních zpráv od pedagogů
9. 2. 2017, ČT pracovní setkání doktorandů se zástupci oborové rady, téma: organizace doktorského studia ad. (Údolní 53, č. 211, 16:00)
13. 4. 2017, ČT poslední termín podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (2. ročník) a odevzdání povinných příloh (viz přihlášku)
24. 4. 2017, PO odevzdání podkladů pro veřejnou prezentaci doktorandů, instrukce [.pdf] (1. a 2. ročník)
26. 4. 2017, ST veřejná prezentace doktorandů, instrukce [.pdf] Údolní 53, č. 325, 8:30, pořadí)
30. 4. 2017, NE poslední termín pro podání přihlášky do DSP na akademický rok 2017/2018, viz
24. 5. 2017, ST přijímací zkoušky do doktorského studia (uchazeči)
1. 6. 2017, ČT kontrola studia před státní doktorskou zkouškou (2. ročník)
8. 6. 2017, ČT státní doktorská zkouška (2. ročník), viz
8. 6. 2017, ČT pracovní setkání doktorandů se zástupci oborové rady, téma: organizace doktorského studia ad. (Údolní 53, č. 211, 16:00)
9. 6. 2017, PÁ poslední termín pro podání žádosti o opravný termín státní doktorské zkoušky (2. ročník)
21. 6. 2017, PO uzávěrka studia 3. ročníku, odevzdání disertační práce a tezí, stanoviska školitele k disertační práci, podání přihlášky k obhajobě disertační práce, zveřejnění VŠKP na portálu VUT, viz přihlášku
31. 7. 2017, PO poslední termín podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu (2. ročník), viz přihlášku
28. 8. 2017, PÁ poslední termín pro odevzdání hodnotícího posudku školitele za akademický rok 2016/2017
7. 9. 2017, ČT opravný termín státní doktorské zkoušky (2. ročník)
13. 9. 2017, ST zápis doktorandů, povinná informativní schůzka, všichni doktorandi, změny v ISP (Údolní 53, 9:00)
5. 10. 2017, ČT obhajoby disertačních prací (3. ročník), viz

Obecné předpisy a normy

Vnitřní předpisy a dokumenty VUT v Brně (nutné přihlášení)
Portál MŠMT (obecné legislativní normy)

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada