Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Informace a návody

Přijímací řízení

V případě uchazeče ze zahraničí se jako doklad o vzdělání předkládá doklad o uznání středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR a doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka akreditovanou institucí alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
Informace k podávání žádostí o uznání vzdělání na VUT jsou zde: https://www.vutbr.cz/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani

Studenti ze Slovenska podávají přihlášku a studují za stejných podmínek jako studenti s českým občanstvím.
Příhlášky se podávají výhradně elektronicky a poplatek je stanoven na 400 Kč. Podrobnosti k úhradě poplatku se zobrazují přímo v podané e-přihlášce.

Podrobné informace k podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání najdete na webu VUT: https://www.vutbr.cz/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani