Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Veřejná prezentace doktorandů DSP FaVU 2015/2016

středa 27. dubna 2016, Rybářská 13/15, Brno, učebna č. 211

Veřejná prezentace doktorandů 1. a 2. ročníku

Veřejná prezentace doktorandů je součástí studia a hodnocení v doktorském studijním programu a pro studenty doktorského studia 1. a 2. ročníku je povinná. Cílem je veřejně představit výsledky dosavadní práce, především postup ve zpracování výzkumu a dalších součástí připravované dizertační práce. Prezentace začíná stručným představením doktoranda jeho školitelem, dále následuje vlastní doktorandovo vystoupení, jehož základem je seznámení přítomných se stavem řešení dizertační práce. Prezentace by měla v přiměřené proporci představit průběh výzkumu, dílčí textové zpracování, ale i dílčí praktické součásti doktorandovy práce. Nejedná se o souhrnnou rozsáhlou přednášku, ale z časových a informačních důvodů skutečně jen o dílčí odbornou zprávu o stavu práce. Rozsah vystoupení by měl být v rozmezí 10 až 15 minut, dále počítáme s krátkou diskuzí. Celková délka prezentace je 20 až 30 minut na jednoho doktoranda.

Studenti vystoupí v tomto pořadí:

8:30—12:00 BLOK 1

 • Mgr. Miroslav Maixner

  Ambivalence identity: kulturní tradice jako téma v současném českém a slovenském umění
  Školitel: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

12:00—13:00 PAUZA

13:00—15:00 BLOK 2

 • MgA. Dušan Váňa 

  Interaktivní 3D tisknuté objekty
  Školitel: prof. akad. soch. Michal Gabriel

 • MgA. Natalie Chalcarzová 

  Nové technologie ve výuce figurálního sochařství
  Školitel: prof. akad. soch. Michal Gabriel

 • Mgr. Pavla Kosař

  Oceňování výtvarného a užitého umění na sekundárním trhu
  Školitel: prof. ing. Karel Rais, MBA, dr.h.c.

 • Mgr. et Mgr. Michaela Banzetová

  Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou scénu
  Školitel: prof. ing. Karel Rais, MBA, dr.h.c.

http://www.ffa.vutbr.cz/studium/doktorske-studium


Publikováno: 07.04.2016 13:31

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/informace/f26017/d116697

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia, doktorské studium, přijímací řízení do doktorského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00