Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Pro studenty: ERASMUS + Účastnická smlouva

Jedná se pouze o vzor k nahlédnutí!!!!!!!!!!

Doporučuji její přečtení předem a seznámení se tak s Vašimi právy a povinnostmi.

Účastnická smlouva (dříve Finanční dohoda) se podepisuje na Odd. zahraničních vztahů Rektorátu VUT přibližně 2 - 3 týdny před odjezdem na stáž. Při jejím podpisu musíte doložit přehled absolvovaných předmětů na FaVU, podepsaný Learning Agreement/Traineeship Agreement a potvrzení o přijetí na zahraniční školu/instituci, tzv. akceptační dopis.


Publikováno: 12.01.2015 10:28

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/studium/zahranicni-oddeleni/formulare/f26907/d97641

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00