Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Multimediální archiv

Multimediální archiv usiluje o zpřístupnění a reflexi archivu, který na fakultě existuje od roku 1994. Jeho fond se zaměřuje na díla z oblasti videoartu, performance a multimédií od devadesátých let po současnost. Důležitou součástí je také dokumentace výstav a sympózií Hi-Tech (1994–1997), které v Brně představily tvorbu celosvětově uznávaných autorů, jako je například Stelarc, Bohuslav a Steina Vasulkovi, Chris Hill a Jeffrey Shaw. Historicky cenný materiál archivu doplňuje také videoarchiv Bohuslava Vasulky, brněnského rodáka, celosvětově uznávaného umělce a nositele čestného doktorátu VUT z roku 2004. V Brně představil českou premiéru dnes již legendárního představení Divadlo hybridních automatů (BVV, veletrh Invex, 1993) a prezentaci pionýrů amerického experimentálního umění (FaVU VUT, Květná 34, 1994). Tento archivní materiál nebyl doposud přístupný jak badatelům, tak široké veřejnosti se zájmem o umění. Tvorba internetové databáze je jedinečnou příležitostí, jak to změnit. Součástí archivu budou také editorské výběry formou odborné reflexe archivovaných děl, které umožní lépe pochopit dobový kontext vzniku a vývoje multimediální umělecké tvorby v České republice. V rámci přípravného týmu projektu multimediálního archivu prozatím došlo ke zhodnocení stavu technického zázemí FaVU VUT a jeho možností, které poskytuje pro realizaci projektu. Dále byly nadefinovány základní parametry databázového portálu a požadavky, které by měl splňovat pro realizaci funkčního a dlouhodobě udržitelného on-line archivu. http://media-archiv.ffa.vutbr.cz