Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Galerie FAVU

Výstavní program Galerie FAVU v roce 2018

31. – 28. 2. 2018  PŘÍZNIVCI VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ

vernisáž 31. 1. 2018 v 18hodin

Výstava Příznivci vedlejších účinků představuje tvorbu autorů Kryštofa Netolického, Víta Svobody, Maxe Másla a Petra Nápravníka.

Vystavující kromě media kresby, z kterého volně vystupují například k videím, kolážím a instalacím, spojuje hlavně společný zájem o předměstskou psychonautiku nižší střední třídy. Tužka, fixa nebo sprej jsou raketou. Palivem může být skoro vše od vína nebo anxiolytik po psychedelika. Cíl je stejný - planeta osvobození od neo-normalizace pozdního kapitalismu. Výstava potrvá do 28. února 2018 Otevřeno pondělí až pátek od 10 do 18 hodin

http://artalk.cz/2018/02/23/priznivci-vedlejsich-ucinku-v-galerii-favu/
http://artalk.cz/2018/01/25/tz-priznivci-vedlejsich-ucinku/

7. 3. – 4. 4. 2018

LAURA TRENČANSKÁ, MARTIN ZVĚŘINA - SCI-FI ALIBI

vernisáž výstavy 7. 3. 2018 v 18hodin

Výstava Scifi Alibi vytváří příběh, ve kterém postavy vypadají jako loutky z jakéhosi společenství na okraji romantického světa, kus dřeva přechází z neživotného podstatného jména na životné a přece z něho nevytéká pryskyřice ale blankvers, jak z pod prstu malého pisálka, který v rámci svého soukromého Alžbětinského divadla opakuje svou roli – v trojminutovém loopu, 3D realita zanechaná jako stopa na shořelé poličce, a schovaná za paravanem jako i první jarní větev, žába svíjející se v melancholicko nostalgické agonii vytváří mentální prostředí nonsensu, který ji obklopuje a navrací se do svého nitra v repetitivních frázích - shořená jako vyhozená matrace.

Martin Zveřina je absolventem ateliéru Malířství Vladimíra Skrepla na AVU. Ve své tvorbě propojuje malbu, video a objekty ze kterých vytváří galerijní situace.

Laura Trenčanská je studentkou Ateliéru intermédií na FAVU. Ve své tvorbě se zaměřuje na text, ze kterého vychází ve tvorbě videí a objektu.

If you tell a lie, I will make some scifi alibi

I saw a train it was a romantic in the way, that you don´t understand

I am no cyberpunk man, I like to drink a Magnesium and sleep all day

You think it´s a lie? So goodbye I have to make some scifi alibi

Výstava potrvá do 4. dubna 2018

Otevřeno pondělí až pátek od 10 do 18 hodin

http://artalk.cz/2018/03/07/tz-laura-trencanska-a-martin-zverina/

11. 4. – 9. 5. 2018

ERIKA ŠTĚPÁNKOVÁ, DALIBOR KNAPP, LALI LAYTADZE - IMAGES NOT REALLY INTENDED FOR HUMAN EYES

23. 5. – 20. 6. 2018

DIANA CENCER GARAFOVÁ, LENKA LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ - POSTmedium

27. 6. – 18. 7. 2018

Natalie Chalczarova - Digital Exchange 3

Výstavní program Galerie FAVU v roce 2017

19. 1. - 8. 2. 2017

Výstava prací studentů ateliéru hostujícího pedagoga FAVU VUT prof. Dr. Vladimíra Špačka

zahájení 19. ledna 2017 v 17.00 v Galeii 99, Dům pánu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, v 18.00 v Galerii FaVU, Údolní 53

VYSTAVUJÍCÍ: MICHAELA ČÍŽKOVÁ, TAMARA CONDE, PAVLÍNA FIRICOVÁ, JAKUB TAJOVSKÝ, MICHAL ŽILINSKÝ, JAKUB NĚMEC, TOMÁŠ PLACHKÝ, ADAM HEJDUK

Výstava prací studentů FAVU VUT, které vznikly pod vedením prof. Vladimíra Špačka, jehož pobyt v Brně se uskutečnil v rámci rezidenčního programu Domu umění města Brna. Vladimír Špaček se zaměřuje na intermediální možnosti fotografického média, přičemž dlouhodobě rozvíjí svoje základní téma světla, prostoru a času ve fotografii. Dlouhodobě žije a pracuje v Německu a ve Švýcarsku, působil na univerzitě v Mohuči.

22. 2. - 22. 3. 2017

TERMINÁTOR  Johana & Ondřej Merta

zahájení 22. února 2017 v 17 hodin

Terminátor je kultovní americký sci-fi film z roku 1984 režiséra Jamese Camerona s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. Zároveň je to však i pojem objevující se hluboko v dějinách umění, tam, kde italský malíř Masaccio založil tradici zobrazovací techniky umožňující takřka dokonalou nápodobu trojrozměrného světa v ploše obrazu. Terminátor není jen zabijácký stroj podobný člověku, ale i bod zlomu, hranice mezi světlem a tmou, která dává vzniknout mimetické reprezentaci – iluzi.

Možná si nebudete jisti, jestli se večírek, na němž jste se ocitli, odehrává v reálném světě, v paralelním vesmíru nebo ve snu. Možná budete váhat, jestli to, co je za plotem, je skutečné. Jenže co když vám ani vaše bezprostřední okolí nevyjevuje celou pravdu?

Hranice je ne-místo v bezčasí, tenká linie ničeho mezi světy. Okraje a předěly umožňují vnímání věcí okolo nás, ale neslibují, že jim porozumíme. Některé hranice, fyzické i pomyslné, protínají skutečnost mimoběžnými směry a rýsují zdánlivý pořádek, který však ve výsledku působí spíše zmatek a úzkost. Terminátor znamená možnost. Možnost vidět, slyšet, sdělovat, dorozumívat se. Ať už ale obrys vymezuje hranice uměleckého díla či vnímatelného světa, to, co kreslí, je vždy a pouze představa.

(Klára Peloušková)

Ohlasy: http://artalk.cz/2017/02/22/tz-johana-a-ondrej-merta/

Fotodokumentace: https://www.facebook.com/pg/FaVU.VUT/photos/?tab=album&album_id=10155255745853984

5. 4. – 26. 4. 2017

SECURITY GARDEN

Marie Lukáčová, Jiří Žák, David Přílučík, Vojtěch Rada

Výstava Security Garden provede diváka rozličnými podobami otázky bezpečnosti, ochrany a kontroly, které jsou mocí uplatňovány. Jak diváci, tak autoři výstavy jsou ve vztahu s neproniknutelností moci státní a soukromé v nerovném postavení. Přesto je třeba si toto postavení uvědomovat a testovat jeho limity a možnosti. Každá zahrada má totiž své zadní dveře.

Ohlasy: http://artalk.cz/2017/04/05/tz-security-garden/

Fotodokumentace: https://www.facebook.com/pg/FaVU.VUT/photos/?tab=album&album_id=10155373166503984

3. 5. - 31. 5. 2017

Kamenná křehkost  Kateřina Dobroslava Drahošová

Kamenná křehkost jako symbol, kamenná křehkost jako pocit, stav, základ. Základ pro obydlí, základ pro myšlenku, základ pro směr. Kamenná křehkost jako kompromis, kompromis mezi stabilitou a rozvráceností. Kamenná křehkost jako vzácnost, která přišla těsně po obyčejnosti. Kamenná křehkost jako stav před bouří, kamenná křehkost jako pocit bezpečí, jako obydlí. Kamenná křehkost jako stěna, jako příběh,něco mezi vnitřním a vnějším, kamenná křehkost vypovídající o ničem, kamenná křehkost jako nomádství, kamenná křehkost jako zen v chaosu. Kamenná křehkost jako kompost.

Ohlasy:http://artalk.cz/2017/05/02/tz-katerina-dobroslava-drahosova-2/

https://goout.net/cs/vystavy/katerina-dobroslava-drahosova-kamenna-krehkost/cueac/

Fotodokumentace: http://artalk.cz/2017/05/16/katerina-dobroslava-drahosova-v-galerii-favu/

7. 6. - 5. 7. 2017

TMA uvádí: PLAYLIST: Breaking hearts & Breaking news

Vystavující dívky spolu pracují již dlouhou dobu, výstava tak nebude expozicí děl jednotlivých autorek, ale společným dílem, kdy se výstava sama o sobě stává mediem. Práce dívek se skrze humor vztahují k žité realitě, ne vždy tak humorné. Prostřednictvím sítí popkulturních odkazů, slovních i jiných hříček a atmosférických instalací, vytváří roztříštěný odraz reality. Mediem je samotný život / procházky, které jsou pro ně zdrojem moudrosti a hovadin (hlásí se k odkazu Situacionsitické Internacionály, skupiny Gorgona aspol.) Operují s nelehkou situací, které jako občané tohoto světa musí čelit, s jeho temnotou, vedle které stojí s poťouchlým úsměvem. Výstava PLAYLIST / Breaking hearts & Breaking news pro galerii FAVU se ponese v podobném duchu. Tématicky se však dívky odpoutávají od problémů světa. Ty sice nevyřešily, ale rozhodly se, jít na ně oklikou. A to skrze dramata a emoční exploze, které jsou sice čistě osobní, ale přesto všeobecně sdělné a ve výsledku univerzální.

4. 10. – 1. 11. 2017

Výstava radikálního realismu

Výstava bude mapovat dílčí výsledky úsilí radikálních realistů, které vytyčili ve svém manifestu.

Těmito principy jsou:

1) propojení s obsahy, jež reprodukují rozpory a krize dneška a zároveň vyjadřují náběhy k postkapitalistické společnosti.

2) popření individuality ve prospěch díla a společného cíle

3) obnovení definičních znaků umění

4) navázání na komunistické momenty, které se v dějinném vývoji umění objevují od prvních fází umění až do 20. století, tím, že budeme opakovat gesto uměleckého znovuvytvoření člověka, tvaru, perspektivy právě v přízračném prázdnu dnešního umění.

5) rehabilitace sovětského uměleckého projektu a dalších komunistických uměleckých proudů jako umění reálně humanistického, společenského a odpovědného

6) rehabilitace média jakožto nositele autonomní formy

7) zaujmutí jasného jednotného postoje

8) přiznání estetického i politického rozměru díla

Naplňování těchto principů je dlouhodobý proces, výstava bude tudíž ukazovat radikální realismus jakožto moment vývoje, nikoliv jako definitivní výsledek.

8. 11. – 6. 12. 2017

personifikace

Dalibor Knapp, Anna Kryvenko, Lali Laytadze, Zuzana Lazarová, Šimon Levitner, Johana Novotná, Petr Zabrodský

kurátor: Katarína Gatialová

Výstava skupiny mladých umělců, kteří spolu fungují v každodenní komunikaci a sdělují podobné myšlenky a názory, reflektují dnešní dobu a prostředí. Výběr vychází z dřívější úspěšné spolupráce a navazuje na jednotlivé nápady. Cílem je vytvořeni společné instalace v rámci daného galerijního prostoru a zahrnuje doprovodní program v podobě site-specific performancí. Plánovaná výstava je souhrnem reakcí vytvořených pomocí různých způsobů instalací a uměleckých forem jako fotografie, objekty, performance, video a zvukové instalace.

13. 12. 2017 – 24. 1. 2018

Přišla zpráva z Kodaně - Jakub Roczek

Výstavní projekt " Přišla zpráva z Kodaně,, čerpá z předpokladu, že svět lze stále rozdělit na dvě poloviny, přírodu a kulturu. Tato schizofrenní pozice dovoluje odhalovat trhliny v jazykových pojmech, které běžně používáme k dorozumívání. Tématem výstavního projektu je právě jeden z těchto pojmů, pojem síla. Fyzikální výzkum 20. století ukázal, že síla je prázdným pojmem, který se snaží definovat sám sebe a tudíž se v přírodě nenachází tak jak ji člověk chápe. Pro kulturu je ale síla podstatným hybatelem. Pojem síly je jako doma na úrovni národních států soupeřících o moc a území nebo na poli tržní ekonomiky.

  předseda

  člen

  Základní informace o galerii:

  Údolní 244/53, Brno

  budova U2, místnost č. 118
  (+420) 541 14 6820

  Otevřeno: Pondělí - Pátek / 10.00 - 18.00 hodin

  Galerie FAVU v roce 2017 obnovuje svoji činnost v nových prostorách Fakulty výtvarných umění VUT na ulici Údolní 244/53. Svým programem navazuje na činnost Galerie Aula, jejíž provoz byl z důvodů stěhování fakulty v roce 2016 pozastaven. Galerie se vrací ke svému původnímu názvu, čímž jasněji deklaruje své poslání a současně zviditelňuje instituci, jejíž je nedílnou součástí.

  O vznik galerie se zasadil v roce 2004 někdejší děkan FaVU VUT v Brně doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a její činnost zahájil výstavou legendy světového videoartu Woodyho Vašulky. Na přelomu let 2004 a 2005 následovala výstava Terry Haas, kterou již započal pravidelný výstavní program. Od roku 2005 se v galerii vystřídala řada autorských a kolektivních výstav, zaměřených na prezentaci mladých autorů z řad studentů, doktorandů a absolventů nejen českých, ale i zahraničních vysokých uměleckých škol.

  Galerie FAVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů do 35 let. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů vysokých uměleckých škol. Základním posláním Galerie FAVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a aktivní účast na kulturním životě, města, kraje i celé společnosti.