Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Kurz kresby pro veřejnost (letní semestr) probíhá od 13. 2. 2019

Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je zároveň vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků, čemuž je přizpůsoben také individuální program koncipovaný pro každého.

Přihlášky do kurzu zasílejte do 6. února 2019 e-mailem na adresu lektora Jána Lastomírského – janl@ffa.vutbr.cz.

Informace o kurzu:

Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky
Celkový rozsah kurzu: 39 vyučovacích hodin ve 13 lekcích
Termín konání kurzu:
Skupina 1 - pravidelně každé úterý od 12 do 7. května
Skupina 2 - pravidelně každou středu - již obsazeno

Čas konání: 16.00–18.50 hod
Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, místnost č.114/U2 (kreslírna)
Počet účastníků kurzu: 10
Cena kurzu: 5 000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce

Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál, modely a výtvarné pomůcky.
Přihláška je závazná. Prvních 10 přihlášených má rezervováno místo.