Vyhledávání

Kurz kresby pro veřejnost/letní semestr/uzávěrka přihlášek/9.2.17

Kabinet večerní kresby Fakulty výtvarných umění VUT V BRNĚ nabízí pravidelný semestrální KURZ KRESBY PRO VEŘEJNOST

Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt

Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

Kurz je zároveň vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách.

V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků, čemuž je přizpůsoben také individuální program koncipovaný pro každého.

Přihlášky do kurzu zasílejte do 9. února 2017 e-mailem na adresu lektora Jána Lastomírského – janl@ffa.vutbr.cz

Přihláška je závazná. Formulář přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.

Informace o kurzu:

Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky

Celkový rozsah kurzu: 39 vyučovacích hodin ve 13 lekcích

Termín konání kurzu: Pravidelně každé úterý od 14. února 2017 do 9. května 2017

Čas konání: 16.00–18.50 h

Místo konání kurzu: FaVU VUT v Brně, Kabinet večerní kresby, Údolní 53, místnost č.: 143 – kreslírna Kabinetu večerní kresby

Počet účastníků kurzu: 10

Cena kurzu: 5 000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce        Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál, modely a výtvarné pomůcky.