Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Aktion ČR – Rakousko

HOUSING THE MASSES Projekt Historie masového bydlení v Československu a Rakousku byl financovány z podpory AKTION Česká Republika – Rakousko

Projekt byl organizován pod záštitou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Fakulty architektury a územního plánování TU ve Vídni

Termín konání: duben - květen 2015

Cílem projektu byla výměna poznatků a navázání odborné spolupráce v oblasti výzkumu historických forem hromadné bytové výstavby v meziválečné a poválečné době v regionu tzv. Centropy. V oblasti bytové výstavby sloužila architektura jako klíčový nástroj organizace života společnosti. Projekt byl zaměřen na institucionalizované formy bydlení, tj. bydlení poskytované státem, souhrnně nazývané též jako sociální bydlení, na území bývalého Československa a Rakouska. Prvotní koncepty z období 20. let 20. století se postupně v různých částech regionu vlivem rozdílných politicko-ekonomických podmínek vyvinuly v osobité modely bydlení. Tyto modely však i přes některé rozdíly vykazují i silné paralely.

normální zobrazení:


Publikováno: 12.02.2015 22:20

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/aktualni-projekty/f37580/d98690

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.