Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Publikační činnost

2018

ZÁLEŠÁK, J. An isolated archipelago or simply one of many islands?. In Understanding Central Europe. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Oxon; New York: Routledge, 2018. p. 559-566. ISBN: 978-0-415-79159-5.

Magid, Václav. Bezprostředí: podmínky nemožnosti II/VII = (Im)mediate: conditions of impossibility II/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s. ve spolupráci s: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2018. 21, 21 stran, A-N stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-1-3.

2017

BAČÍKOVÁ, A.; BIERHANZL, J; CENEK, F.; CSÉFALVAY, A.; HORÁKOVÁ, J.; HRONČEKOVÁ, I.; JAVŮREK, T.; LAURELLI, C.; MRVA, J.; PAESMANS, D.; SCHMIEG, S.; SZUCSOVÁ, M.; TRNKOVÁ, B. Post Fake Turn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. 200 s. ISBN: 978-80-214-5587-0.

CENEK, F.; KLÍMOVÁ, B. By Virtue of / Dalibor Chatrný, Report on an Exhibition. In The Spaces of Dalibor Chatrný. Anthology of texts on the artist’s oeuvre. Brno: Association of Friends of the Brno House of Arts & Masaryk University, 2017. p. 152-166. ISBN: 978-80-270-3279-2.

CENEK, F.; KLÍMOVÁ, B. By Virtue of / Dalibor Chatrný, Report on an Exhibition. In The Spaces of Dalibor Chatrný. Anthology of texts on the artist’s oeuvre. Brno: Association of Friends of the Brno House of Arts & Masaryk University, 2017. p. 152-166. ISBN: 978-80-270-3279-2.

Magid, Václav. Ztráta času: podmínky nemožnosti I/VII = Loss of time: conditions of impossibility I/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s. ve spolupráci s: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2017. 33 stran. ISBN 978-80-906915-0-6.


2016
BANZETOVÁ, Michaela. O práci galeristy a trhu se současným uměním, nejen v České republice. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 159 stran. ISBN 978-80-214-5393-7.

ZÁLEŠÁK, Jan. Apocalypse me. Vydání první. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, [2016], ©2016. 142 stran. ISBN 978-80-214-5443-9.


KOŘÍNKOVÁ, Jana. Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru: ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu = Special circumstances in public space: an illustrated guide to demolished, removed and relocated art in Public Space from the period of communism. Překlad Kateřina Prokešová. Vydání první. [Praha]: PageFive, 2016. 79 stran. ISBN 978-80-214-5427-9.

KLÍMOVÁ, B.; KUPKOVA, M.; WOLLNER, J.; MAZANEC, M.; ZÁLEŠÁK, J.; JANEČKOVÁ, Z.; PTÁČEK, J. Naše věc. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2016. 196 s. ISBN: 978-80-906035-3-0.

HLÁDEKOVÁ, Katarína. Model a metoda. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 92 stran. ISBN 978-80-214-5435-4.

SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. In Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016. s. 177-200. ISBN: 978-80-86863-87-0.


2015

SEDLÁK, J. Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. Strany 164-250.ISBN 978-80-214-5362-3.

KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 128 s. ISBN: 978-80-214-5303- 6.

KOŘÍNKOVÁ, J.; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J. Postavit domy nestačí, Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 191 s. ISBN: 978-80-214-5301- 2.

ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK. Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. ISBN: 978-80-214-5302- 9.

KOŘÍNKOVÁ, J. The Attempts of Non-Governmental Initiatives in the Czech Republic and Slovakia to List Public Art from the Communist Era (1948-1989). In The Limits of Heritage. The Second Heritage Forum of Central Europe. Kraków: International Cultural Centre, 2015. s. 237-256. ISBN: 978-83-63463-32- 8.

KOŘÍNKOVÁ, J. Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 1, č. 4, s. 322-330. ISSN: 1210-5538.

GROHMANNOVÁ, K.; KOVAČEVIĆ, I.; VAŠOURKOVÁ, Y.; ŽÁČKOVÁ, M.;. Lifting the Curtain. Architektonické vztahy ve střední Evropě. Praha: CCEA – MOBA, 2015. 157 s. ISBN: 978-3-99014-116- 8.

KROUPA, J.; SEDLÁK, J. Zelená hora. Žďársko Jana Santiniho. Světové památky UNESCO. Světové památky UNESCO. Praha: Foibos books, 2015. 111 s. ISBN: 978-80-87073-85- 8.

FALK, M.; KOŘÍNKOVÁ, J.; GABRIEL,M.; VÁŇA, D. Digital Exchange 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. nepag. ISBN: 978-80-214-5300-5

ZÁLEŠÁK, J. Diplomanti FaVU 2015, 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2015. nepag. ISBN: 978-80-214-4531-4.

KLODOVÁ, L. Svádění k umění. - ZET, M. Nechci chybět mezi pozůstalými - HELIA De FELICE, J.; Da SILVA MELO, E. Workshop jako forma výuky uměleckých oborů. - PISARIKOVA, J. Vím, že nic nevím: Performativní přednášky a výpovědi. - STEREC, P. Škola jako rukojmí přímé akce. - RULLER, T. Umění být v obraze. - VATULÍKOVÁ, A. Je maska póza?. In Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 143-156. ISBN: 978-80-244-4619- 6.

SKALÍK,T. Opavské sochy: tiché dominanty veřejného prostoru. III., Umění opavských hřbitovů. Opava: Za Opavu, zapsaný spolek, 2015, 2015. 154 s. ISBN: 978-80-905039-7- 7

BANZETOVÁ, M. Umění, veřejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF, 2015, roč. 310/ 2015, č. 310, s. 143-149. ISSN: 1212- 1134.

BANZETOVÁ, M. Vizuální výchova. Spolupráce galerií a umělců při kultivaci obrazového vnímání společnosti. Výtvarná výchova, 2015, roč. 2/ 2015, č. 2, s. 21-25. ISSN: 1210- 3691.

ONDRAČKA, P.; ZYCHOVÁ, M. Miroslava Zychová 2015. 1. vydání. Hlinsko: Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2015. 143 stran. ISBN 978-80-904901-5-4.

2014

KORYČÁNEK, Rostislav - KOŘÍNKOVÁ , Jana – KRISTEK, Jan – SEDLÁK, Jaroslav – SVOBODOVÁ, Šárka – ZÁLEŠÁK, Jan  - ŽÁČKOVÁ, Markéta. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 332 s. ISBN: 978-80-214-5092-9.

SEDLÁK, Jan a kol. Paměť budov – architektura budov VUT v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 95 stran. ISBN 978-80-214-5088-2.

LUNGOVÁ, Barbora a kol. Paměť FAVU – sonda jednoho ročníku. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 180 stran. ISBN 978-80-214-5089-9.

ONDRAČKA, Pavel a MAIXNER, Miroslav. Výtvarníci na VUT v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 101 stran. ISBN 978-80-214-5090-5.

CENEK, Filip – KLÍMOVÁ, Barbora – ŽÁČKOVÁ, Markéta (eds.). Diplomanti FaVU 2014 / FFA Graduates 2014. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2014. Nepag. ISBN: 978-80-214-4976-3.

AS2 – 2014, katalog vybraných studentských prací Ateliéru sochařství 2 z let 2011-2014, autor textu: Jan Ambrůz, vydalo: Vysoké učení technické v Brně, 2014, ISBN: 978-80-214-4981-7.

2013
BLAŽKOVÁ, Gabriela – DOBEŠOVÁ, Veronika – CHYBÍK, Josef – KOŘÍNKOVÁ, Jana – RULLER, Ivan – SEDLÁK, Jan – ŽÁČKOVÁ, Markéta. Smuteční síň v Brně-Židenicích/The Mourning Hall in Brno-Židenice. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. 153 s. ISBN 978-80-214-4838-4.

HOUSER, Milan – RULLER, Tomáš, ŠTYSOVÁ, Anna – KONVICA, Jakub. Diplomanti FaVU 2013 / FFA Graduates 2013. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2013. 100 s. ISBN: 978-80-214-4743-1.

KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha – objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2013. 288 s. ISBN: 978-80-214-4840-7.

KLÍMOVÁ, Barbora. Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2013. 249 s. Praha: tranzit.cz. ISBN: 978-80-214-4793-6.

KOŘÍNKOVÁ, Jana. Čtyřprocentní umění?. In: Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989). Praha: Arbor vitae, 2013, s. 452–459. ISBN: 978-80-7467-039-8.

KOŘÍNKOVÁ, Jana. Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013). In: Archeologická základna v Mikulčicích. Brno: Archeologický ústav AVČR, 2013, s. 32–43. ISBN: 978-80-86023-34-2.

SEDLÁK, Jan. Bydlení uprostřed zahrad: Masarykova čtvrť v Brně. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2013. 51 s. ISBN 978-80-214-4750-9.

SEDLÁK, Jan. Rondokubistické projekty a realizace brněnských architektů. In: Novotný, Michal (ed.). Kubismus v české architektuře – sto let poté. Praha: Národní technické muzeum, 2013, s. 151–162. ISBN 978-80-7037-223-4.

Sedlák, Jan et al. Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem. 1. vyd. Brno: Foibos Books, 2013. 290 s. ISBN 978-80-87073-62-9.

ŠRÁMEK, Jan. Reflexe československé užité grafiky a modernistické ilustrace. Přelom padesátých a šedesátých let v současné vizuální kultuře. In: Bulletin Moravské galerie v Brně XXXII, 2013, č. 69, s. 164–172. ISSN: 0231-5793.

Zálešák, Jan. Minulá budoucnost/Past Future. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2013. 119 s. Praha: tranzit.cz. ISBN 978-80-214-4794-3.

ŽÁČKOVÁ, Markéta. Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra. In: Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013, s. 77–87. ISBN: 978-80-248-3148-0.

2012
DUB, Petr. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. 140 s. ISBN: 978-80-214-4656-4. (Publikace vydána v Edici FaVU – Ph.D. založené v roce 2012).

JANEČKOVÁ, Zuzana. Slovník anonymity. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. 168 s. ISBN: 978-80-214-4655-7. (Publikace vydána v Edici FaVU – Ph.D. založené v roce 2012).

HOUSER, Milan – ZÁLEŠÁK, Jan. Diplomanti FaVU 2012 / FFA Graduates 2012 . 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2012. 100 s. ISBN: 978-80-214-4531-4.

2011
GABRIEL, Michal – ONDRAČKA, Pavel – KOLEČEK, Michal. Digitální sochy / Digital Sculptures. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2011. 60 s. ISBN: 978-80-214-4424-9.

PTÁČEK, Jiří – JANÍČKOVÁ, Ivana (eds.). Diplomanti FaVU 2011. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2011. 92 s. ISBN: 978-80-214-4298-6.

2010
HOUSER, Milan – ZÁLEŠÁK, Jan (eds.). Diplomanti FaVU 2010. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2010. 92 s. ISBN: 978-80-214-4111-8.

2009
CHAMONIKOLA, Kaliopi – JANÍČKOVÁ, Ivana (eds.). MAG09. Výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2009. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2009. 100 s. ISBN: 978-80-214-3918-4.

2008
AMBRŮZ, Jan – KVÍČALA, Petr –  ŠTEKROVÁ, Andrea (eds.). Diplomanti. Výstava praktických diplomových prací FaVU VUT v Brně 2008. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2008. Nepag. ISBN: 978-80-214-3678-7.

SPIELMANN, Petr – KOMÁREK, Filip – ŠTEKROVÁ, Andrea (ed.). 15 let FaVU VUT v Brně. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2008. 232 s. ISBN 978-80-214-3633-6.

2007
MERTA, Vladimír – MAINER, Martin – APETAUEROVÁ, Jana (eds.). Hvězdy. Výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2007: 28. června – 29. července 2007, Galerie FaVU; 28. června – 19. srpna 2007, Galerie Brno. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2007. 87 s. ISBN 978-80-214-3176-8.

2006
RÓNAI, Peter – TITLOVÁ, Margita – APETAUEROVÁ, Jana (eds.). The &. Výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2006: 22. června – 16. července 2006, 22. června – 13. srpna 2006, Galerie Brno. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2006. 124 s. ISBN 80-214-3193-8.

2005
V podstatě pokrok 05. Absolventi magisterského studia FaVU VUT v Brně.
 Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2005.

Kontakt knihovna


Údolní 244/53, 602 00 Brno


Vedoucí knihovny      Mgr. Petra Výskalová

budova U2, místnost č. 335
(+420) 541146843

knihovna x ffa.vutbr.cz
vyskalova@ffa.vutbr.cz
 

 

Provozní doba knihovny

Po
9:00–12:00   13:00–15:30

Út
9:00–12:00  13:00–17:00

St
9:00–12:00   13:00–15:30

Čt
9:00–12:00  13:00–15:30 

Zavřeno


  Souborný katalog on-line: http://aleph.lib.vutbr.cz