Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Obhajoba dizertační práce i státní doktorská zkouška (vč. vyhlášení výsledku) jsou veřejné. S dizertační prací je možné se seznámit v úředních hodinách na studijním oddělení FaVU VUT v Brně nebo v elektronické podobě na portálu VUT nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

Doktorská řízení

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FaVU VUT v Brně.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada