Vyhledávání

Důležité upozornění: Způsob předkládání formulářů DPP, DPČ a jejich vyúčtování

Formuláře dohod o provedení práce a dohod o činnosti mohou být vytištěny oboustranně spolu s vyúčtováním dohod pouze v případě, že se jedná o práci konanou v jednom dni. V případě déle trvající činnosti, účtované na formulářích DPP, DPČ musí být dohoda i vyúčtování vytištěny samostatně.


Publikováno: 29.06.2016 09:11

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/uredni-deska/formulare/f24445/d122506