Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Office of The Faculty Treasurer

Ing. Jan Krnáč, Faculty Treasurer

Ivana Chvátalová, Accounting

Bc. Marcela Jirků, Finance Officer, Human Resources, Inventory Management