Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

ELIA

ELIA Evaluation Report 2007