MgA. Karolína Kohoutková

E-mail: kohoutkova x ffa.vutbr.cz

2015
Prostorový akt - jevy a tělesnost v prostoru, na teoretickém podkladě fenomenologických proudů filozofie, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
Detail

FFA administration contact


Faculty Of Fine Arts Of Brno University Of Technology
Tel.: (+420) 541 14 6804

Údolní 244/53

602 00 Brno


Czech Republic