Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Kabinet audiovizuálních technologií FaVU VUT

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT) je na Fakultě výtvarných umění VUT garantem audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů, souvisejících se zpracováním fotografie, pohyblivého obrazu a zvuku, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení audiovizuálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studentům v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací, a každoročně prezentuje fakultu na veřejnosti sestavováním pásem videí, filmů a animací, které na fakultě během její existence vznikli. Kabinet technicky i dramaturgicky spolupracoval na mnoha realizacích a projektech v rámci současné výtvarné scény. Díky grantovým projektům se kabinetu podařilo dobudovat profesionální zvukové studio, renovací rovněž prošlo vybavení videostudia. V současnosti v kabinetu pedagogicky působí: doc. MgA. Filip Cenek (předměty Vizuální kompozice v čase, Základy digitálního videa, Obrazová postprodukce, Modulární výuka technologií, Projekce), MgA. Tomáš Hrůza (Interface a software, Základy Mac OS), MgA. Jiří Suchánek (Technologie audio) a MgA. Pavel Ryška (workshopy, předměty o vizuální kultuře), Ph.D. Technikem kabinetu je Zbyněk Navrátil.
doc. MgA. Filip Cenek
Údolní 53, budova U2, místnost č. 217
konzultace: po 13–15, čt 10–12

MgA. Pavel Ryška, Ph.D.
Údolní 53, budova U2, místnost č. 210c
konzultace: úterý 15–16

MgA. Tomáš Hrůza
Údolní 53, budova U2,  místnost č. 222
konzultace: po 9–10/14-15, jindy po domluvě

MgA. Jiří Suchánek
Údolní 53, budova U2, místnost č. 206
konzultace: st 10–14, čt 10–12/14–16

Zbyněk Navrátil
Údolní 53, budova U2, místnost č. 210a
sklad techniky: st 10–12/13-16Výpůjční systém techniky
http://vypujcky.ffa.vutbr.cz

Rezervační systém místností
http://rezervace.ffa.vutbr.cz

Internetové stránky
http://kat.ffa.vutbr.cz

.

Kontakty kabinetu


Adresa
Internetové stránky

Údolní 53, Brno

 


Vedoucí

(+420) 777 744 790

 
filip.cenek x vut.cz

 

Pedagogové

(+420) 777 968 558

 
ryska x ffa.vutbr.cz

(+420) 604 509 137

 
tomat x ffa.vutbr.cz

(+420) 604 284 123

 
suchanek x ffa.vutbr.cz

 

Technik, sklad

(+420) 603 732 158

 
navratil x ffa.vutbr.cz