Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Ekonomické oddělení

Posláním je zajišťování ekonomických operací a zadávání dat do účetního systému tak, aby bylo možné tato data dále zpracovávat dle potřeb VUT v Brně.

Ekonomické oddělení řeší úkoly spojené s:
- všeobecnou účtárnou
- problematikou rozpočtu
- podklady pro analýzy
- evidencí majetku
- pokladními operacemi

Pracovníci Ekonomického oddělení řeší rovněž personální otázky:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- mzdové otázky (podklady)
- dohody a odměny z dohod
- podklady pro statistiky a analýzy
- spolupráci s rektorátem VUT v Brně, Městskou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce ČR, zdravotními pojišťovnami apod.
- závazky vyplývající z kolektivní smlouvy

Fakturační údaje FaVU VUT v Brně:
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta výtvarných umění
Údolní 244/53
602 00 Brno
Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)
Konstantní symbol: 0379
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305

Kontakt ekonomického oddělení


Údolní 244/53 - budova U2, 602 00 Brno

 

Ekonomické oddělení

(+420) 541 14 6858
Místnost č.327
jirku x ffa.vutbr.cz

 

(+420) 541 14 6807
Místnost č.316
richter x ffa.vutbr.cz

 

 

Technicko-provozní oddělení

(+420) 541 14 6805
Místnost č.329b
chvatalova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
9:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
9:00 - 12:00   13:00 - 15:00


Po telefonické domluvě i mimo úřední hodiny.