Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Knihovna

Služby knihovny

- absenční výpůjční služby
- prezenční výpůjční služby
- meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS) – zajišťování titulů   z jiných knihoven v rámci ČR a ze zahraničí
- informační služby – asistence při vyhledávání v Souborném katalogu knihoven VUT, při orientaci v zahraničních databázích, poskytování informací o dostupnosti literatury, fondech a využívání knihovny FaVU VUT ad.

Přihlášení do knihovny

Do knihovny se může přihlásit každý student VUT v Brně, který je držitelem průkazu studenta. Tento průkaz slouží zároveň jako průkaz do knihovny.

Elektronické informační zdroje
Knihovna také zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům. Je to obrovské množství ověřených informací dostupných 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Více informací na stránkách:
http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz
Pro naší fakultu jsou vhodné zejména databáze: z plnotextových EBSCO, ProQuest, Wiley a z bibliografických Web of Knowledge, Scopus.

Primo - všeobecný vyhledávač zahrnující všechny knihovnické informační zdroje
Vstup do systému | Podrobnější informace o vyhledavači Primo

Souborný katalog knihoven VUT v Brně
http://aleph.lib.vutbr.cz

Oborová brána Umění a architektura (ART)
http://art.jib.cz

Jednotná informační brána (JIB)
http://www.jib.cz

Rozsah knihovního fondu
- cca 9 300 knihovních jednotek
- cca 40 časopiseckých titulů časopisů:
- diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně

Ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně pořádá knihovna FaVU e-learningový kurz pro studenty 1. ročníku.

Primo – revoluce ve vyhledávání odborných zdrojů
Počátkem února 2014 nastala revoluce vyhledávání odborných informací na VUT – byl zaveden systém Primo! Potřebovali jste informace o specifickém tématu a museli jste procházet jednotlivé zdroje a knihovní katalogy? Na to už můžete zapomenout, Primo Vám přináší pohodlné vyhledávání v široké škále odborných zdrojů z jednoho místa.

Na adrese http://primo.vutbr.cz najdete nástroj, který umožňuje prohledávat většinu informačních zdrojů, které má student či zaměstnanec VUT v Brně k dispozici.

V Primu najednou prohledáte:
•    elektronické informační zdroje – články, příspěvky ze sborníků, e-knihy – zdroje placené univerzitou, tzn. databáze, které bylo nutné doteď prohledávat jednotlivě
•    knihy a časopisy z knihoven VUT – celý obsah knihovního katalogu dosud dostupný pouze prostřednictvím OPACu
•    závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT – VŠKP, časopisy pod hlavičkou VUT, teze dizertačních prací a další
•    vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje

Primo Vám navíc umožní prodlužovat, rezervovat a spravovat výpůjčky knih z knihoven VUT.

Podrobnější informace a návody k systému naleznete na https://www.vutbr.cz/knihovny/primo.

A teď už nezbývá nic jiného než to zkusit!
http://primo.vutbr.cz

Kontakt knihovna


Údolní 244/53, 602 00 Brno


Vedoucí knihovny      Mgr. Petra Výskalová

budova U2, místnost č. 335
(+420) 541146843

knihovna x ffa.vutbr.cz
vyskalova@ffa.vutbr.cz
 

 

Provozní doba knihovny

Po
9:00–12:00   13:00–15:30

Út
9:00–12:00  13:00–17:00

St
9:00–12:00   13:00–15:30

Čt
9:00–12:00  13:00–15:30 

Zavřeno


  Souborný katalog on-line: http://aleph.lib.vutbr.cz