Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Rada studijních programů

Rada studijních programů je poradním orgánem garanta studijního programu a jejím úkolem je zejména: projednávat případné změny, prodloužení a rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program, průběžně sledovat a hodnotit kvalitu výuky ve studijním programu, projednávat sebehodnotící zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze Standardů studijních programů VUT (čl. 44), projednávat plán rozvoje studijního programu, každoročně vyhodnocovat rozvoj studijního programu.

  předseda

  člen

  Kontakt FaVU


  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

   

  (+420) 541 14 6850
   

   


  Korespondenční adresa

  FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

   

  Bankovní spojení

  Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

  Konstantní symbol: 0379

  VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno