Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Tajemník

Funkce tajemníka je dána zákonem č. 111/1998 Sb., § 32 v platném znění. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.

Tajemník fakulty řeší rovněž personální otázky:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- mzdové otázky (podklady)
- dohody a odměny z dohod
- podklady pro statistiky a analýzy
- spolupráci s rektorátem VUT v Brně, Městskou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce ČR, zdravotními pojišťovnami apod.
- závazky vyplývající z kolektivní smlouvy